ส่งงานที่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ใน flash  5 ชนิดส่ง ( 5 คะแนน)

รูปภาพของ nws_kaewjai

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/132518

สวัสดีคะ หนูชื่อ เด็กหญอง วทัญญุตา ยาทองไชย ชั้น ม.2 เลขที่ 4

ส่งงานตามลิงค์นี้คะ http://www.thaigoodview.com/node/132471

รูปภาพของ nwsnuttarika

  สวัสดีค่ะหนูชื่อด.ญ. ณัฐริกา โพธิ์พรม ชั้นม. 2 เลขที่ 3

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/132469

รูปภาพของ nws_chutima_1

สวัสดีค่ะหนู เด็กหญิงชุติมา  สีคำ เลขที่ 1 ชั้น ม.2/1 

ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/132358

รูปภาพของ metee-14@hotmail.co.th

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/132046

รูปภาพของ teoy_nws

ส่งงานตามลิงค์นี้คับ    http://www.thaigoodview.com/node/131999

ด.ช.เทิดคระกูล   กมลช่วง   ชั้น ม2/1   เลขที่13

รูปภาพของ nws_kotba28

ขอส่งใหม่ครับ ผมเด็กชายพิจิตร  บัวงาม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 8 ขอส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/131817

รูปภาพของ nws_kotba28

สวัสดีครับ ผม เด็กชายพิจิตร  บัวงาม ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/131814

รูปภาพของ nwsortip

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิง อรทิพย์ ถาวร เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  

 ส่งงานตามลิงค์นี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/131743

รูปภาพของ nwsphonrat

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย พลรัตน์ อินธิแสน เลขที่18 ชั้นม.2/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/131494

รูปภาพของ nwsphiyawat

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญฉลวย

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/131467

รูปภาพของ nws_arnon

สวัสดีครับ ผมเด็กชาย อานนท์  มังคะลา  เลขที่11 ชั้น ม.2/1

ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ  http://www.thaigoodview.com/node/131465

 

รูปภาพของ nwsnontagan

สวัสดีครับ ผม เด็กชาย นนทการณ์  มังคลา  เลขที่ 12 ชั้น ม.2/1

 ส่งงานตามลิงค์นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/131457

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์