เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 3 : การงานอาชีพฯ : จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน

ส่วนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 26 ข้อ (ข้อ 1 - 26) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 3
ข้อ 3 ตอบ 1
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 2
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 1
ข้อ 8 ตอบ 4
ข้อ 9 ตอบ 2
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 1
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 4
ข้อ 17 ตอบ 2
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 1
ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 1
ข้อ 22 ตอบ 2
ข้อ 23 ตอบ 3
ข้อ 24 ตอบ 4
ข้อ 25 ตอบ 1
ข้อ 26 ตอบ 2

ส่วนที่ 2 แบบระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน : จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 27 - 30)
ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 27 ตอบ 41B
ข้อ 28 ตอบ 23F
ข้อ 29 ตอบ 72D
ข้อ 30 ตอบ 37B

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์