ตรวจสอบรายชื่อ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 4036 P
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก  จังหวัด กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. ด.ช.ณัฐพล  สุวรรณ
3. กรุณาชื่อเพิ่มเติมด่วน
เรื่อง Blue plaque in Thailand
หมายเลขการสมัคร 3882 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
เลขที่ - หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 
1. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
2. เด็กหญิงอชิรญา สมดำหริ
2.
หมายเลขการสมัคร 4051
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบล อ่าวลึกใต้ อำเภอ อ่าวลึก  จังหวัด กระบี่ 81110  
1. นางสาวรังรอง  ดำรงวุฒิ
2. ด.ช.เสฎฐวุฒิ สังข์ช่วย
3. กรุณาแจ้งด่วน
เรื่อง ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
หมายเลขการสมัคร 4001
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ เจียมพงศ์ไพศาล
3.
หมายเลขการสมัคร 4053 P
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โวร์
45 ซอยโกสุมรวมใจ 14 ถ.โกสุมรวมใจ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
1. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ชัยวัฒน์
2. ด.ช.ศัสตรา ศุภศิลป์
3. ด.ช.ธรรมรัตน์ รัตนะ
เรื่อง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หมายเลขการสมัคร 4021
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เลขที่ 2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
1. นางสาวรังรอง ดำรงวุฒิ
2. เด็กหญิงชุตินธร บุญธีระเลิศ
4.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์