ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
เลขที่ 40 หมู่ 2 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
1. นายคำมี ลุงนาม
2. เด็กหญิงโยทะกาญจน์ บัวงาม
3. เด็กหญิงชลธิชา บุตะเขียว
เรื่อง มาตราตัวสะกด
หมายเลขการสมัคร 3986 P
โรงเรียนบ้านไผ่
เลขที่ 4 หมู่ 8 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1. นางดาวเรือง จันทะพันธ์
2. เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เลขที่ 35 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500 
1. นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี
2. เด็กชายศุภณัฐ วงศ์มิตรไมตรี
3. เด็กชายจารุกิตติ์ วงษ์ยะลา
 
ชื่อเรื่องคือ ท่องโลกภาษาพาที 
 
ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3886
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1. นางสุพร จอมขันเงิน
2. ด.ช.อภิชาติ ปินต๊ะปาง

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130359
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์