ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3890 P
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
เลขที่ 175 หมู่ 1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1. นายเสถียร วิเชียรสาร
2. เด็กหญิงบุษยากร ภูมลี
3. เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ภูมลี
เรื่อง บทเรียนออนไลน์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
หมายเลขการสมัคร 4025 P
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เลขที่ 11 หมู่.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
1. นางสาวชลธิชา วรรณทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพียมขุนทด
2.
หมายเลขการสมัคร 4007 P
โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หมู่ 13 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์  32150 
1. นายมนัด เทศทอง
2. เด็กหญิงวิภามาศ เทศทอง
3. เด็กชายชลิต ชอบรัมย์
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
2. เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
3.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เลขที่ 7 หมู่ 4 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
1. นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
2. เด็กหญิงจินตนาวรรณ พลผอม
3. เด็กหญิงนุชนาฎ หนูเจริญ
เรื่อง ปริซึม
หมายเลขการสมัคร 4035
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่ 46 หมู่ที่ 15 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210 
1. นายสำรวน  เสมอภาค
2. เด็กชายวรวุฒิ  พันโยศรี

ตอนนี้ยังรับหรือเปล่าครับ อยากส่งจังเลย พึ่งรู้ครับ เสียดายมากๆ

ปีหน้าจะมีช่วงเดือนไหน ครับ จะได้เตรียมส่งครับ

หมายเลขการสมัคร 4007  โรงเรียนพระแก้ววิทยา   สื่อ HTML เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส
ส่งวันที่ 15 พ.ค.55(วันสุดท้ายพอดี....)  ช่วยตรวจสอบด้วยครับ (เพราะยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย / ว่าพร้อมรับการตรวจแล้วเลย...)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 104 คน กำลังออนไลน์