ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 4
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 3977 P
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เลขที่ 135 ต.พระสิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
1. นายมาโนช นันทา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์ นันทา
3. เด็กหญิงอรณิชา ยะนุ 
เรื่อง การใช้งาน Microsoft Word 2010
หมายเลขการสมัคร 4005
โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
หมู่ 7 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210 
1. นางสาววิชุดา สงวนวงค์
2. เด็กหญิงธิดา บุผา (กรุณานำชื่อออก 1 คน)
3. เด็กหญิงกมลวรรณ สะอาด (กรุณานำชื่อออก 1 คน)
2.
หมายเลขการสมัคร 4006
โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา
หมู่ 7 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
1. นางสาววิชุดา สงวนวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นอก
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีสงค์
เรื่อง การใช้ MS power point บน Office 2010
หมายเลขการสมัคร 4052 P
โรงเรียนวัดดาวคะนอง
หมู่ที่ 1 ตำบล โพธิ์สามต้น อำเภอ บางปะหัน  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 
1. นางสาวปิยนันท์ แววนิลานท์
2. เด็กหญิงพิชชากร พัฒน์จันทร์
3.
หมายเลขการสมัคร 4031
โรงเรียนวัดยายร่ม   สำนักงานเขตจอมทอง 
เลขที่ 24ก ซอยวัดยายร่ม ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
1. นายจรูญ   น้อยแก้ว
2. เด็กชายพิศิฐศิลป์   คุ้มสุข
3. เด็กชายชัชชัย  เชิดสุข
เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
4.
หมายเลขการสมัคร 4054 P
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
เลขที่ 367 หมู่ที่  5 ตำบล อุโมงค์ อำเภอ  เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51150 
1. นางเกศริน   ขจรคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เมตตาจิต
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จำชา
เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
โดยโปรแกรม Flip Album 6.0
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
5.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:
6.
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
เรื่อง
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

รบกวน เรียนสอบถาม เรื่องการส่งสื่อเข้าประกวดค่ะ ทาง โรงเรียนได้ส่ง สื่อเข้าประกวดแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อว่ามีการส่งเข้าประกวด รบกวนเรียนสอบถามว่า ได้รับหรือเปล่าคะ? ส่งไปวันที่ 30 พ.ย 55 ค่ะ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ถ้าไมไ่ด้รับ หรือ ติดปัญหาอะไร รบกวน ตอบคำถาม ทาง E-mail : jirapornsom@yahoo.com ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 

ส่งใบสมัครไปแล้วนะคะ ผู้รับชื่อสุดารัตน ถึงเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 55 ค่ะ  Laughing

นางสาวปิยนันท์  แววนิลานนท์  ขอแก้รหัสไปรษณีย์ อำเภอบางปะหันเป็น 13220 ค่ะ

รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3887
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.นที วิลาด

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130364
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

รูปภาพของ wpc
หมายเลขการสมัคร 3885
โรงเรียนวชิรป่าซาง
เลขที่ 210 หมู่ที่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
1.นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
2.ด.ช.โสภณวิชญ์ สมณ

แจ้ง URL คือ www.thaigoodview.com/node/130357
รูปภาพของ hong

ทางเราดำเนินการเรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • Thaniya Sriwichai