งานชิ้นที่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสร้างสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาไม่ต่ำกว่า 50 บรรทัด ( 10 คะแนน)

รูปภาพของ nws_aphisara

  หนูส่งงานตามลิ้งนี้เเล้วค่ะ             http://www.thaigoodview.com/node/133685 (ใหม่)

รูปภาพของ nws_asdfg@hotmail.co.th

 

 

ผมส่งงานที่4แล้วครับ  

 

                                    http://www.thaigoodview.com/node/132332(ใหม่)

รูปภาพของ nws_maew

หนูส่งงานแล้วค่ะ    http://www.thaigoodview.com/node/132321 (ส่งใหม่)ด.ญ.กนกวรรณ  กายแก้ว

 

ผมส่งงานชิ้นที่5 แล้วครับ   http://www.thaigoodview.com/node/132018

ผมส่งงานชิ้นที่4แล้วครับ    http://www.thaigoodview.com/node/131867

รูปภาพของ nws_ponphapa

หนูส่งงานชิ้นที่4แล้วค่ะ        

http://www.thaigoodview.com/node/131962#comment-141658

รูปภาพของ nws_ponphapa

หนูส่งงานชิ้นที่4แล้วค่ะ      http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

รูปภาพของ น.ว.ส.กิตติชัย

ผมส่งงานชิ้นที่4แล้วครับ       http://www.thaigoodview.com/node/131279?q=node/131279/edit

รูปภาพของ nws_ponphapa

หนูส่งงานชิ้นที่4แล้วค่ะ      http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ส่งงานชิ้นที่4ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/130551

รูปภาพของ nws_ sureepon

ส่งงานชิ้นที่4ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/130549

รูปภาพของ jadsda

ผมส่งงานแล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/130273

รูปภาพของ tey_nws

หนูส่งงานแล้วค่ะ    http://www.thaigoodview.com/node/130223

รูปภาพของ nws_maew

หนูส่งงานแล้วคะ    http://www.thaigoodview.com/node/130222

รูปภาพของ nws_suputsorn

  สวัสดีค่ะ   หนูส่งงานตามลิงค์เเล้วคะ   http://www.thaigoodview.com/node/130218

รูปภาพของ nws_aphisara

หนูส่งงานตามนี้เเล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/130221

รูปภาพของ nws_ketmanee

หนูส่งงานชิ้นที่4แล้วค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/130219

รูปภาพของ nws_aphisara

หนูส่งงานตามนี้เเล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/130220

รูปภาพของ nws_siriweji

สวัสดีค่ะหนูส่งงานชิ้นที่ 4 แล้วค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/130217

รูปภาพของ nws_mguda

สวัสดีคะหนูส่งงาน ชิ้นที่ 4 แล้วคะ http://www.thaigoodview.com/node/130215

รูปภาพของ nws_pongthon

ผมส่งงานชิ้นที่4แล้วครับ   http://www.thaigoodview.com/node/130213

รูปภาพของ nws_ketmanee

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

 1> assembly language : ภาษาแอสเซมบลี	เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic    และภาษา Cobol 2> automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ	เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ    งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ 3> auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง	เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียก    ว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage) 4> background processing : การประมวลผลส่วนหลัง	เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบ    ปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้ 5> backup : การสำรอง	การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรมหรือสำรองไว้เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย 6> BASIC : ภาษาเบสิก	เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ    การทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing) 7> batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม	การประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขจะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล    เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกับที่ต้องการ    รันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม 8> binary number system : ระบบเลขฐานสอง	ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1 ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็น    เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ 9> booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ	การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่องและจะมีระบบปฏิบัติการหรือ DOS    เข้ามาในหน่วยความจำหลัก10> buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน	ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ    buffer สองตัว11> bug : จุดบกพร่อง	การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือในรายละเอียดบางชิ้น    ของฮาร์ดแวร์12> bus : บัส	การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำ และ    อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server	13> byte : ไบต์	เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ    โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต14> cache memory : หน่วยความจำแบบแคช	เป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผล    ข้อมูลหรือโครงสร้าง15> CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย	โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ16> CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย	คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ17> constant : ค่าคงที่	เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม18> control program : โปรแกรมควบคุม	ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการใน    ระบบคอมพิวเตอร์	19> control unit : หน่วยควบคุม	เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวล    ผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์20> coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง	สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน    อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ21> cylinder : ทรงกระบอก	แทร็คบนจานแม่เหล็กซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียง    ตรงกันเรียกว่า cylinder	22> data : ข้อมูล	ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล23> data base : ฐานข้อมูล	ที่รวมของไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถ    เรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว24> data base administrator : การบริหารฐานข้อมูล	เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้    ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา25> data base management system : ระบบการจัดการฐานข้อมูล	เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวล    ผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน26> cathaode ray tube : หลอดภาพ	เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้าน    ข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ27> central processing unit : หน่วยประมวลผลกลาง	เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและ    คำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม28> channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล	เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทป    แม่เหล็กหรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU    และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ29> chip : ชิป	สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated30> compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง	คำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง ซึ่งโดยปกติผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาระดับ    สูงที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ตัวแปลภาษาจะทำการแทนคำสั่งภาษาระดับสูงนั้นด้วยภาษาเครื่องไม่ว่าจะเป็น    ชุดคำสั่งและคำสั่งย่อย นอกจากนี้ยังแปลงระดับการทำงานหรือปัญหาของภาษาเป็นภาษาเครื่องด้วย31> computer : คอมพิวเตอร์หรือคณิตกร    	เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติในการรันและ    การทำงานมีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ โดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแปลที    ละคำสั่งที่ได้รับไป32> computer network : ข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า33> computer operator : การดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เป็นการเริ่มดำเนินโปรแกรม ตรวจสอบ    การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และจบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ34> console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม	เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์35>data communications : การสื่อสารข้อมูล	เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่าย   ข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง36> data entry operator : พนักงานป้อนข้อมูล	เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่    เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้37> data processing : การประมวลผลข้อมูล	เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์38> debug : แก้จุดบกพร่อง	เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยใน    ชุดคำสั่ง39> decision support system : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ40> deagnosties : การวินิจฉัย	เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของ    โปรแกรม41> difference engine : เครื่องคำนวณทางตรรกะ	เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge42> digital computer : คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข,คณิตกรเชิงตัวเลข	เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่อง    คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก43> direct-access : การเข้าถึงโดยตรง	เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและ    เขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง44> diskette : แผ่นบันทึก	เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง45> distributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย	เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอด    จนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ46> documnutation : การจัดทำเอกสาร	เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรมและข้อมูลของโปรแกรมและระบบ    เก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป47> editor : บรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ	เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม48> electronic mail : การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์	เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ง    ข้อมูล, ข้อความ, และสารสนเทศ เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเหมือน    กับการทำงานของไปรษณีย์49> electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์	เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและ    คอลัมน์50> EPROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบได้	ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัด    เพียงครั้งเดียว51> executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการ	เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง    การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน52> executive workstation : สถานีงานกระทำการ	เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงานมาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและ    รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน    ข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ	53> hard disk : จานบันทึกแบบแข็ง	วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ    สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด54> hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์	การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ    อิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์55> hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น	เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็น    พ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน    ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่56> high-level language : ภาษาระดับสูง	การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ    งานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้น    ฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ57> input/output : รับเข้า/ส่งออก	จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และ    เครื่องจักรในการคมนาคม โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ    คอมพิวเตอร์58> instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง	การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็น    ส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น59> integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ	เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลใน    เวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของ    ข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ60> interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ	เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัต    งานของ CPU ในโปรแกรม61> interface : ตัวเชื่อมประสาน	ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน62> expert system : ระบบผู้เชี่ยวชาญ	ซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ    2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม63> facsimile system : ระบบโทรภาพ, โทรสาร	เป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วน    แยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง64> fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง	ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย    ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา65> field : เขตข้อมูล	กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็น    ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ66> flowchart : ผังงาน	แผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน67> front-end processor : ตัวประมวลผลส่วนหน้า	ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความ    สามารถหลายชนิดซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม68> full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา	ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่ง    ทั้งสองในเวลาเดียวกัน69> function : ส่วนหน้าที่ย่อย	ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การ    ย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด70> half-duplex transmission : การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา	ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน    ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน71> hard copy : สำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก	พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์72> mainframe : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก73> maintenance programming : รักษาโปรแกรม	ข้อปฏิบัติในการักษาแก้ไขสภาพของโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม74> management information system : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ    มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย75> master file : แฟ้มข้อมูลหลัก	ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้    ทันสมัยขึ้น76> menu : รายการเลือก	คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้    จากการเลือกเมนูคำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม77> microcomputer : ไมโครคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของ    ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์    เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท78> microprocessor : ตัวประมวลผล	การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์79> micro-to-mainframe linkage : ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล    ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้80> minicomputer : คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก	เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโคร   คอมพิวเตอร์81> internal storage : หน่วยเก็บภายใน	เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU82> interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง	เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่งในภาษา    เครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม83> ISAM : วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี	เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ84> item : หน่วยข้อมูล	เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์85> laser printer : เครื่องพิมพ์ใบ้ระบบแสงเลเซอร์	เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์86> light pen : ปากกาแสง	เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพล87> local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่	เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ    เทอร์มินัลและที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน88> LST : วงจรรวมความจุสูง	เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ    ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน89> Machine language : ภาษาเครื่อง	เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์90> magnetic storage : หน่วยความจำแม่เหล็ก	เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป    ฟิลม์ เทป91> opreand : ตัวถูกดำเนินการ	เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการ   จะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป92> Operating System : ระบบปฏิบัติการ	เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือ    กำลังปฏิบัติการอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น93> Operating code : รหัสดำเนินการ	เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับ    ภาษาเครื่องที่ควบคุมโดย รหัสปฏิบัติการ94> personal computer : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วย    เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก95> pointer : ตัวชี้	เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ96> primary storage section : หน่วยเก็บหลัก	เป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำ    การรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล97> printer : เครื่องพิมพ์	เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบ    กระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ98> program : ชุดคำสั่ง	เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์99> PROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้	เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรม    เข้าไป100> Modem : ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ	เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไป     สู่สายสื่อสารต่อไป101> Mouse : เมาส์	เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทปใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อน     ย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์102> Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว	เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ     เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก103> network data structure : โครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย	เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node104> nonvolatile storage : หน่วยความจำไม่ลบเลือน	เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บ     ข้อมูล105> offline : นอกสายหรือไม่เชื่อมตรง	เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อ     กับระบบคอมพิวเตอร์106> Online : ในสายหรือเชื่อมตรง	เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่     ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์107> Simulation : การจำลอง	เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ     ระบบหุ่นจำลอง108> Software : ส่วนชุดคำสั่ง	การตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์109> String : อักขระ	คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง110> Structured programming : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง	เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัส ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว     คำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด ใน     ส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ 111> System : ระบบ	การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน112> System analyst : นักวิเคราะห์ระบบ	เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรง     ต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน113> System design : การออกแบบระบบ	การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้อง     มีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล114> Terminal : เครื่องปลายทาง	เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและ     ข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์115> Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร	แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและ     ออกจะเป็นชนิด Text โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้116> Pseudocode : รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง	เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์     มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา117> RAM : หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม	โครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา118> Real time : เวลาจริงหรือทันที	เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว119> Record : ระเบียนหรือบันทึก	เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว120> Register : เรจิสเตอร์	เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ     ของหน่วยคำนวณ121> Relational data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล122> RAM : หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว	เป็นหน่วยความจำที่เก็บไว้ใน chip จะติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์123> Semiconductor storage : หน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ	เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง124> Serial access : การเข้าถึงโดยลำดับ	เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วย     ความจำ125> Time sharing : การแบ่งเวลาการใช้เวลา	ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคล     ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้126> Top-down methodology : วิธีการจากบนลงล่าง	กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง127> Variable : ตัวแปร	เก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้128> Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน	เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่าน     ไปในระบบ ส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก129> VLSI : วงจรรวมความจุสูง	เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip130> Volatile storage : หน่วยเก็บลบเลือนได้	เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้131> Winchester technology : เทคโนโลยีของวินเซสเตอร์	เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร132> Windows : จอซ้อน หรือจอทำซ้อน	เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ     โปรแกรมเพื่อใช้งาน133> Word : คำ	เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร
 

ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ

เนื้อหานำมาจากและภาพhttp://www.school.net.th/library/snet1/index.html
 
 
    

เด็กหญิง  เก็จมณี     แหล่งหล้า   ป.6/2

รูปภาพของ nws_pongthon

ผมส่งงานชิ้นที่4แล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/130203

รูปภาพของ nws_tanadech

ผมส่งงานชิ้นที่4แล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/130204

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์