ผู้จัดทำ

รูปภาพของ ammeiza
นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
บล๊อกนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องขอขอบคุณ 
คุณครู สมพร  ฉำเอียม  ** ที่ให้คำปรึกษาในเนื้อหาและรูปภาพ  
           
..................ผู้จัดทำ   น.ส แอมมิกา ตุ่นอินทร์    ม.6/1 เลขที่ 30 ...............
                                                                                                   
สร้างโดย: 
น.ส แอมมิกา ตุ่นอินทร์และ ครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์