มงคลสูตรคำฉันท์

รูปภาพของ sss28110

มงคล ๓๘ ประการ เทียบกับคำฉันท์ ได้ดังนี้
 ๑. ไม่คบคนพาล/๑. หนึ่งคือ บ่ คบคนพาล จะพาประพฤติผิด
 ๒. คบบัณฑิต/๒. หนึ่งคบกะบัณฑิต  เพราะจะพาประสบผล
 ๓. บูชาผู้ที่ควรบูชา/๓. หนึ่งกราบก่อนบูชา  อภิปูชนีย์ชน
 ๔. อยู่ในประเทศอันสมควร/๔. ความอยู่ประเทศซึ่ง  เหมาะและควรจะสุขี
 ๕. เคยทำบุญไว้กาลก่อน/๕. อีกบุญญะการที่  ณ อดีตะมาดล
 ๖. ตั้งตนไว้ชอบ/๖. อีกหมั่นประพฤติควร ณ สภาวะแห่งตน
 ๗. สดับตรับฟังมาก/๗. ความได้สดับมาก และกำหนดสุวาที
 ๘. มีศิลปะ/๘. อีกศิลปศาสตร์มี จะประกอบมนุญการ
 ๙. มีวินัย/๙.ย  อีกหนึ่งวินัยอัน นรเรียนและเชี่ยวชาญ
 ๑๐.มีวาจาเป็นสุภาษิต/๑๐. อีกคำเพราะบรรสาน  ฤดิแห่งประชาชน
 ๑๑.บำรุงมารดาบิดา/๑๑. บำรุงบิดามา-ตุระด้วยหทัยปรีย์
 ๑๒.สงเคราะห์บุตร/๑๒. หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน
 ๑๓.สงเคราะห์ภรรยา/๑๓. หากลูกและเมียมี  ก็ถนอมประหนึ่งตน
 ๑๔.การงานไม่คั่งค้างอากูล/๑๔. การงานกระทำไป บ่มิยุ่งและสับสน
 ๑๕.ให้ทาน/๑๕. ให้ทาน ณ กาลควร
 ๑๖.ประพฤติธรรม/๑๖. และประพฤติ  สุธรรมศรี
 ๑๗.สงเคราะห์ญาติ/๑๗. อีกสงเคราะห์ญาติ  ที่ปฏิบัติบำเรอตน
 ๑๘.ประกอบการงานไม่มีโทษ/๑๘. กอบกรรมะอันไร้  ทุษกลั้วและมัวมล
 ๑๙.เว้นจากบาป/๑๙. ความงดประพฤติบาป  อกุศลบ่ให้มี
 ๒๐.สำรวมจากการดื่มน้ำเมา/๒๐. สำรวมวรินทรีย์  และสุราบ่เมามล
 ๒๑.ไม่ประมาทในธรรม/๒๑. ความไม่ประมาท  ในพหุธรรมะโกศล
 ๒๒.เคารพ/๒๒.เคารพ ณ ผู้ควร  จะประณตและนอบศีร์
 ๒๓.สงบเสงี่ยมเจียมตัว/๒๓. อีกหนึ่งมิได้มี  จะกระด้างและจองหอง
 ๒๔.ยินดีด้วยของของตน(สันโดษ) /๒๔. ยินดี ณ ของตน  บ่มิโลภทะยานปอง
 ๒๕.รู้คุณท่าน/๒๕. อีกรู้คุณาของ นรผู้ประคองตน
 ๒๖.ฟังธรรมตามกาล/๒๖. ฟังธรรมะโดยกา-ละเจริญคุณานนท์
 ๒๗.อดทน /๒๗. มีจิตตะอดทน และสถิต ณ ขันตี
 ๒๘.ว่าง่าย/๒๘. อีกนัยหนึ่งบ่พึงมี ฤดิดื้อทะนงหาญ
 ๒๙.เห็นสมณะ/๒๙. หนึ่งเห็นคณาเลิศ สมณาวราจารย์
 ๓๐.สนทนาธรรมตามกาล/๓๐. กล่าวธรรมะโดยกาล  วรกิจจะโกศล
 ๓๑.บำเพ็ญตบะ (ความเพียร)/๓๑. เพียรเผากิเลสล้าง  มละโทษะยายี
 ๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์/๓๒. อีกหนึ่งประพฤติดี  ดุจะพรหมพิสุทธิ์สรรพ์
 ๓๓.เห็นอริยสัจ/๓๓. เห็นแจ้ง ณ สี่องค์  พระอรียสัจอัน
 ๓๔.ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน/๓๔. อีกทำพระนิพพา-  นะประจักษะแก่ตน
 ๓๕.จิตไม่หวั่นไหวเมื่อต้องโลกธรรม/๓๕. จิตใครผิได้ต้อง วรโลกะธรรมศรี
 ๓๖.จิตไม่เศร้าโศก/๓๖. ไร้โศกธุลีสูญ
 ๓๗.จิตปราศจากธุลี/๓๗. ไร้โศกธุลีสูญ
 ๓๘.จิตเกษม(ปลอดโปร่งจากกิเลส) /๓๘. และสบายบ่มัวมล

 

สร้างโดย: 
นางสาวฤทัยชนก /อ.สรไกร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์