การสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ kruict


 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  ปีการศึกษา 2555

สวัสดีครับ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับสู่ การจัดกระบวนการเรียนการสอน่่คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ บล็อก (Blog) เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีนักการศึกษาและครูกำลังพัฒนาสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก โดยประสิทธิภาพของ สื่อที่มีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนและสังคมออนไลน์ร่วมกันวิจารณ์และให้ข้อคิดเสนอแนะตลอดจน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทเรี่ยนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะทำให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม. หากท่านผู้รู้ท่านใดจะกรุณาแนะนำ รูปแบบการสอนคณิต เป็นภาษาอังกฤษ หรือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ยินดีครับ  ครูอนุพงษ์  ผลไสว  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อด.เขต1

ภาคเรียนที่ 1 

หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยที่ 2 สมการและการแก้สมการ
หน่วยที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
หน่วยที่่ 4 เส้นขนาน
หน่วยที่ 5 ทิศแลเะแผนผัง
หน่วยที่ 6 เศษส่วน
หน่วยที่ 7 ทศนิยม

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่ 8 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
หน่วยที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยที่ 10 รูปวงกลม
หน่วยที่ 11 บทประยุกต์
หน่วยที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติ
หน่วยที่ 13 แผนภูมิและความน่าจะเป็น
หน่วยที่ 14 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 174 คน กำลังออนไลน์