มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน แห่งสายน้ำไทย

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่่3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
แหล่งน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยมีปัญหาที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอยู่หลายด้านดังนี้
1.น้ำเสียน้ำเสียในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ซึ่งพอจะแยกแหล่งของน้ำเสียได้3 แหล่งใหญ่ๆคือน้ำเสียจากภาคการเกษตรทั้งจาก การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียจากอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากชุมชน
2.การขาดแคลนน้ำ ในหน้าแล้ง ประชากรไทยจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้จำนวน 13,000 - 24,000หมู่บ้านประชากรประมาณ6-10 ล้านคน ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การขาดแคลนน้ำในระดับวิกฤตจะเกิดเป็นระยะๆ และรุนแรงขึ้น

3.คุณภาพน้ำปัจจุบันแหล่งน้ำจำนวนมากมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ถึงแม่ว่าจะยังไม่ใช่น้ำเสียต่ก็เป็นน้ำที่มีคุณภาพต่ำ ปัญหาที่พบคือ น้ำมีความขุ่นสูง ค่า pH ต่ำ มีการปนเปื้อนของสารพิษ
4.การรุกล้ำของน้ำเค็มเนื่องจากบริเวณปากแม่น้ำมีปริมาณน้ำจืดที่จะไปผลักดันน้ำเค็มมีน้อยซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งฝนแล้ง การใช้น้ำจำนวนมากในกิจกรรมต่างๆ
5.การชะล้างพังทลายของดินเนื่องจากผิวดินถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวนมากทำให้หน้าดินเปิดโล่งเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนักจึงก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย

 

 

 

 
    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์