มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน แห่งสายน้ำไทย

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่่3

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ เพื่อให้น้ำที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ำไหลเร็วยิ่งขึ้น
อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมขังได้ วิธีที่ใช้ได้แก่
ขุดลอกลำน้ำตื้นเขินให้น้ำไหลสะดวกขึ้น
,ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งให้เรียบมิให้เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของน้ำ, กำจัดวัชพืชผักตบชวา และรื้อทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลให้ออกไปจนหมดสิ้นหากลำน้ำคดโค้งมากให้หาแนวทางขุดคลองใหม่เป็นลำน้ำสายตรงให้น้ำไหลสะดวก, การก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำเป็นมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่สำคัญประการหนึ่งในการกักเก็บน้ำที่ไหลท่วมล้นในฤดูน้ำหลาก โดยเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนในลักษณะอ่างเก็บน้ำ

5.การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ขุดคลองต่างๆ
เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำอันเปรียบได้กับแก้มลิงแล้วจึงระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง โดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก
 สูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงนี้
ให้ระบายออกในระดับต่ำที่สุดออกสู่ทะเล เพื่อจะได้ทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลมาเองตลอดเวลาส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

6.การแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำจืด น้ำเปรี้ยว น้ำเค็มซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาดังกล่าวอันเป็นผลทำให้เกษตรกรรมไม่ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โดยรอบเขตพรุและที่ใกล้กับเขตดินพรุและที่ใกล้กับเขตดินพรุเช่น บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และบริเวณลุ่มน้ำบางนรา เป็นต้น
โดยมีหลักการสำคัญให้วางโครงการและก่อสร้างระบบแยกน้ำ 
3รส ออกจากกันคือ สร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุ
ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรมีสภาพเป็นกรด สร้างระบบป้องกันน้ำเค็มบุกรุกและสร้างระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภค
 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539191421&Ntype=20

 

http://www.youtube.com/watch?v=ndfAsTlYab4&feature=related

 

 
    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์