ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งชื่อ node  มาที่นี้นะคะ

รูปภาพของ pncnitida2
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/animation_1.swf
animation มีเสียง
http://www.thaigoodview.com/node/142755
วิธีทำ
นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่10
รูปภาพของ pncnitida2

งานคนเดิน

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/file_3.swf

วิธีการทำ

http://www.thaigoodview.com/node/141475

นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่ 10

 

รูปภาพของ pncnitida2
นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่ 10
งาน peopleandmark
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/peopleandmark_1.swf
วิธีการทำ
http://www.thaigoodview.com/node/142163
รูปภาพของ pncuntika

People and mark

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/dj/775625345/peopleandmark.swf

น.ส.อัญธิกา สัจจนวน ชั้น ม.5/1 เลที่ 27

รูปภาพของ pncmaythawee

ขั้นตอนการทำ mark

นางสาว  เมธาวี สุทธิ  เลขที่17  ม.5/1

 http://www.thaigoodview.com/node/140850

mark

 http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/ez/775624575/mark.swf

นางสาว รจนีย์  กุลนอก  เลขที่  29  ม. 5/1

วิธีการทำMark 

http://www.thaigoodview.com/node/140768

นางสาว รจนีย์  กุลนอก  เลขที่  29  ม. 5/1

วิธีการทำMark 

http://www.thaigoodview.com/node/140768

รูปภาพของ pncuntika

วิธีการทำคนเดิน

http://www.thaigoodview.com/node/140760

 คนเดิน

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/dj/775625345/file_2.swf

 น.ส. อัญธิกา สัจจนวน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

รูปภาพของ pncnitida2

งาน mark

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/mark.swf 

วิธีการทำ

http://www.thaigoodview.com/node/140428 

นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่ 10

รูปภาพของ pncuntika

การใช้ mark (แสดงส่วนที่ต้องการ)

http://www.thaigoodview.com/node/140408

 Mark

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/dj/775625345/mark.swfน.ส.อัญธิกา สัจจนวน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

Mark

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/c/or/775624611/pair.swfน.ส.มัทรี หนูกลาง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20

รูปภาพของ pncnitida2

นางสาว นิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่ 10

people4 http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/people4.swf

วิธีการทำ http://www.thaigoodview.com/node/14022

รูปภาพของ pncuntika
people 4
 
 
วิธีการทำ people 4
 
 
น.ส.อัญธิกา  สัจจนวน  ชั้น ม.5/1  เลขที่  27 
รูปภาพของ pncuntika

 

people 3 

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/dj/775625345/people3_1.swf

วิธีการทำ  people 3

 http://www.thaigoodview.com/node/140138

น.ส.อัญธิกา  สัจจนวน  ชั้น ม.5/1  เลขที่  27

 

 

รูปภาพของ pncnitida2
people3
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/people3_1.swf
วิธีการทำ
http://www.thaigoodview.com/node/139751
นางสาว นิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่ 10
รูปภาพของ pncmaythawee

ขั้นตอนการทำ animation

http://www.thaigoodview.com/node/139528

animation

 http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/ez/775624575/people2.swf

นางสาว  เมธาวี สุทธิ เลขที่17 ม.5/1 

รูปภาพของ pncmanassawee

http://www.thaigoodview.com/node/139300

วิธีการทำ animation ต่างๆ ด้วยโปรเเกรม flash cs3

นาย มนัสวี สุวรรณคีรี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1

รูปภาพของ pncmanassawee

 วิธีการทำ People1 เเละ 2
http://www.thaigoodview.com/node/139299

people 1
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/eo/775624053/people1.swf
people 2
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/eo/775624053/people2.swf

นาย มนัสวี สุวรรณคีรี  ชั้น ม.5/1  เลขที่ 1

http://www.thinkquest.org/pls/html/think.go?a=775625363

น.ส.รจนีย์ กุลนอก ม.5/1 เลขที่ 29

ส่งงานลูกบอกวิ่งสวนกัน  

รูปภาพของ pncnitida2
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/people2.swf
people2 (ภาพการตูน+อนิเมชั่น)
http://www.thaigoodview.com/node/139267
วิธีการทำ people2
นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลที่10
รูปภาพของ pncmaythawee

การทำคนกระพริบตาไปมา people

นางสาว  เมธาวี   สุทธิ  เลขที่ 17 ม.5/1

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/ez/775624575/people1_1.swf

วิธีการทำ

http://www.thaigoodview.com/node/139259

รูปภาพของ pncnitida2
นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม.5/1 เลขที่10
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/a/to/775624283/people1.swf
งาน people1 (ภาพการ์ตูนและเคลื่อนไหว)
http://www.thaigoodview.com/node/139258
วิธีการทำ people
รูปภาพของ pncuntika

 วิธีการทำ people2

http://www.thaigoodview.com/node/139247

 น.ส.อัญธิกา สัจจนวน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

รูปภาพของ pncuntika

 

 

วิธีการทำ people1

http://www.thaigoodview.com/node/139248

น.ส.อัญธิกา สัจจนวน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 27

 

 

รูปภาพของ pncjutarat

http://www.thaigoodview.com/node/139241

people2

น.ส. จุฑารัตน์ ภูคะฮาด ม.5/1 เลขที่ 15

รูปภาพของ pncjenjira

นางสาวเจนจิรา  ลาวัดพรหม ม.5/1  เลขที่28

การทำหิมะ

http://www.thaigoodview.com/node/139182

 การใช้งานโปรแกรม flash cs3http://www.thaigoodview.com/node/139183 

 

รูปภาพของ pncjenjira

นางสาวเจนจิรา  ลาวัดพรหม  เลขที่28  ม.5/1

thinkquest bennercar

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/xm/775625357/bennercar.swf

animation

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/e/xm/775625357/flash.swf

 

รูปภาพของ pncjenjira

การทำแบนเนอร์รถวิ่ง
นางสาวเจนจิรา ลาวัดพรหม ม.5/1 เลขที่28
http://www.thaigoodview.com/node/139138

รูปภาพของ pncjenjira

การทำแบนเนอร์รถวิ่ง
นางสาวเจนจิรา ลาวัดพรหม ม.5/1 เลขที่28
http://www.thaigoodview.com/node/139138

รูปภาพของ pncjenjira

การทำ animation

นางสาวเจนจิรา  ลาวัดพรหม  ม.5/1 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/124213

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์