ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่ง  node     มาที่นี้นะคะ  
งานที่ 1   ศึกษาการใช้งานโปรแกรม flash

ส่วนประกอบของโปรแกรม  flash cs3

งานทุกอย่าง  ใ้ห้ย่อลงในสมุด  แล้ว  อธิบายใน  www.thaigoodview.com  , www.thinkquest.org/th  ส่วนใน  facebook  ให้วาง  node/...... แล้วบอกว่าชื่ออะไร นามสกุล ห้อง เลขที่ มา เดี๋ยวครูไปตรวจให้ค่ะ

รูปภาพของ pncwaraporn2
http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/c/uf/776493395/people1.swf

people1
http://www.thaigoodview.com/node/139288

วิธีทำ
นางสาววราภรณ์ นิ่มนวล ม.5/2 เลขที่30

รูปภาพของ pncwaraporn2


http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/c/uf/776493395/snow.swf
หิมะตกค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/137660
วิธีการทำหิมะตก
นางสาว วราภรณ์ นิ่มนวล ม.5/2 เลขที่30

รูปภาพของ pnckanjanaaa

http://sc.thinkquest.org/www/usc/1/b/hl/776493875/2snow.swf
หิมะัตก
http://www.thaigoodview.com/node/137659
วิธีการทำหิมะตก
นางสาวกาญจนา ภูตินันท์ ม.5/2 เลขที่ 37

รูปภาพของ pncprawnapa

http://www.thaigoodview.com/node/137319 

การสร้างหิมะตก

นางสาว แพรวนภา เกตุเทียน ม,5/2 เลขที่ 33 รบกวนตรวจด้วยนะคะ

รูปภาพของ pncPongpon001

http://thaigoodview.com/node/136309

นาย ปองพล ศรีสว่าง ม.5/2 เลขที่12 ส่วนประกอบของโปรแกรม flash

 

รูปภาพของ pncprawnapa

http://www.thaigoodview.com/node/136001

นางสาว แพรวนภา เกตุเทียน ม.5/2 เลขที่ 33 ค่ะ  รบกวนตรวจด้วยนะคะ

รูปภาพของ pncnitinan somphuak

น.ส.นิธินันท์  สมเผือก ม.5/2 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/135731

รูปภาพของ pncnitinan somphuak

งาน

http://www.thaigoodview.com/node/134798

สุจิตภรณ์ ศรีระวีนนท์ ม.5/2 เลขที่31

รูปภาพของ pncPongpon001

http://www.thaigoodview.com/node/134297

นาย ปองพล ศรีสว่าง ม.5/2 เลขที่ 12

รูปภาพของ pncpeerapongdeeluan

http://www.thaigoodview.com/node/134721

นาย พีรพงษ์  ดีล้วน  เลขที่2   ม .5/2

รูปภาพของ pncketkanok

http://www.thaigoodview.com/node/134976

 

http://www.thaigoodview.com/node/134734

นางสาว ศิริพร โสประดิษฐ์ ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/134534

รูปภาพของ pncperanut

http://www.thaigoodview.com/node/134493
นาย พีรณัฏฐ์ หล่อบรรจง ม.5/2 เลขที่ 13 ครับ

รูปภาพของ pncploypatcha

http://www.thaigoodview.com/node/134492
นางสาว พลอยพัชชา ชยานนท์มาศสกุล ม.5/2 เลขที่ 39 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/134444 คณิตวังคีรี 5/2 เลขที่7

รูปภาพของ PNC_Songphon502

http://www.thaigoodview.com/node/136582

ทรงพล ภูโคกเนิน เลขที่ 48 ชั้นม.5/2 

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

http://www.thaigoodview.com/node/134329

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม5/2 เลขที่1  

รูปภาพของ pncthanathip

http://www.thaigoodview.com/node/134324

 

http://www.thaigoodview.com/node/134336

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/134337

http://www.thaigoodview.com/node/134340

รูปภาพของ pncnamtip

http://www.thaigoodview.com/node/134338

รูปภาพของ pncsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/134321

รูปภาพของ PNC_Songphon502

http://www.thaigoodview.com/node/134322 (ทรงพล ภูโคกเนิน)

รูปภาพของ PNC_Songphon502


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์