ง30249 งานเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.5/2 -1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

 การกำหนดข้อมูลที่จะแสดงผลใน frame

<frameset>
<frame src="ไฟล์ที่จะแสดงผลใน frame">
<frame src="รูปภาพที่จะแสดงผลใน frame">
</frameset>
คำสั่งสำหรับการสร้างเฟรม
<frameset>...</frameset> นำมาแทน <body>
แถวแรกสูง 30% ที่เหลอ 70%
<frameset rows="30%,70%">
Rows เป็นการกำหนดเฟรมตามแนวนอน กำหนดได้ เป็น พิกเซล และ เปอร์เซ็นต์
เช่น <frameset rows="150,*">

การแ่บ่งส่วนของจอภาพ

<html>

<head>
<title>การแ่บ่งส่วนของจอภาพ</title>
</head>
<frameset>
...
</frameset>
</html>

 

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213

http://thaigoodview.com/node/135194

นางสาว สุรัชยา สุวรรณธนรัชต์ ม.5/2 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/135197

น.ส.สุจิตภรณ์ ศรีระวีนนท์ ม.5/2 เลขที่31 ส่งคำถาม งานที่2ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/135197

น.ส.สุจิตภรณ์ ศรีระวีนนท์ ม.5/2 เลขที่ 31

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

http://www.thaigoodview.com/node/135212

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.5/2 เลขที่1 

รูปภาพของ pncsudawan

http://www.thaigoodview.com/node/135207

ส่งงานค่ะ  น.ส.สุดาวรรณ ภาชาติ  ม.5/2 เลขที่ 36

รูปภาพของ pncnitinan somphuak

http://www.thaigoodview.com/node/136234

 น.ส.นิธินันท์ สมเผือก ม.5/2 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/134340

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213/edit

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213/edit

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213/edit

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213/edit

รูปภาพของ pncpeerapan

http://www.thaigoodview.com/node/136104 

พีรพันธ์  ดีล้วน ม.5/2 เลขที่ 9

รูปภาพของ pnctitipa

http://www.thaigoodview.com/node/135213/edit

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

http://www.thaigoodview.com/node/135212

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.5/2 เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/134534

นางสาวสุทธิดา กลิ่นขจร ม.5/2 เลขที่40 

http://www.thaigoodview.com/node/135225

น.ส.ปวีณา ศรีธรรม ม.5/2 เลขที่ 34

รูปภาพของ pncketkanok

http://www.thaigoodview.com/node/135196

เกตกนก  ศาสตร์ไขแสง   ม5/2  เลขที่16

รูปภาพของ pncnitinan somphuak

http://thaigoodview.com/node/135205

น.ส.นิธินันท์ สมเผือก ม.5/2 เลขที่ 15

รูปภาพของ pncthanathip

http://www.thaigoodview.com/node/135208

นาย ธนาธิป วิรุณศักดิ์ ม.5/2 เลขที่ 5

http://thaigoodview.com/node/135220

นายชัพวิชญ์ ศรีวิจารณ์ เลขที่ 11 ม.5/2

รูปภาพของ pncchonthichar

http://www.thaigoodview.com/node/135206

น.ส.ชลธิชา ฉลาดล้ำ ม.5/2 เลขที่38

รูปภาพของ pncploypatcha

http://www.thaigoodview.com/node/135222
นางสาว พลอยพัชชา ชยานนท์มาศสกุล ม.5/2 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/135194
ชื่อ นางสาวสุรัชยา สุวรรณธนรัชต์ ม.5/2 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/135211

น.ส. วรัชญา ส่องแสง ชั้นม.5/2 เลขที่45 

http://www.thaigoodview.com/node/135201

นางสาวสุทธิดา กลิ่นขจร เลขที่40 ม.5/2 

รูปภาพของ pncpeerapongdeeluan

http://www.thaigoodview.com/node/135214

นาย  พีรพงษ์  ดีล้วน  เลขที่ 2 ม. 2/5

รูปภาพของ pncpeerapan

http://www.thaigoodview.com/node/135217
ใบงานที่1 ครับ พีรพันธ์ ดีล้วน 5/2 เลขที่ 9

รูปภาพของ pncperanut

http://www.thaigoodview.com/node/135218
นาย พีรณัฏฐ์ หล่อบรรจง ม.5/2 เลขที่ 13

รูปภาพของ pncpeerapan

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak