จังหวัดปัตตานี

คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี " เมืองงาม สามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ...
ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองปัตตานีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอยะหริ่ง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอยะรังและอำเภอหนองจิก
  • ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองจิก
  • ลักษณะภูมิประเทศ

    จังหวัดปัตตานีตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลประมาณ 1 ใน 3 ... หาดทรายบาง แห่งมีลักษณะแคบเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของสันทรายที่อยู่ติดกับชายทะเล ...