วิชาการ.คอมชวนน้องใต้ขึ้นดอยดูดาว

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดทำโครงการค่ายดาราศาสตร์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่าย วิชาการ.คอมชวนน้องใต้ขึ้นดอยดูดาว โดย แอร์เอเชีย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ ได้ศึกษาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์ในกิจกรรมดูดาว ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2555


หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับดวงดาว” (ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2555
                                        (ผ่าน www.vcharkarn.com)
ประกาศผลคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  7 พฤศจิกายน 2555
                                        (ผ่านทาง www.vcharkarn.com, www.narit.or.th)
           
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1.   เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
2.   เยาวชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3.   เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม
4.   เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง 
5.   เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. เยาวชนสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
3. เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศในการดูดาว
4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กำหนดการ 
วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 
12.00 - 12.30 น. ลงทะเบียน ณ สนามบิน หาดใหญ่ 
13.20 - 15.20 น. เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน เชียงใหม่
17.20 - 18.00 น. พิธีเปิด ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว  
                                   พร้อมบรรยาย ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 22.00 น. กิจกรรมดูดาว พร้อมบรรยาย
22.00 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 
05.30 - 7.30 น. ดูพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิว ดอยอินทนนท์ สัมผัสบรรยากาศสูงสุดแดนสยาม
07.30 - 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 - 12.00 น. ทัศนศึกษาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกกิ้วแม่ปาน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 18.00 น. กิจกรรมฐาน
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น. กิจกรรมดูดาว (เยาวชนทดลองปฏิบัติเอง)
21.00 - 21.30 น. พิธีปิด ค่ายชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว 
                                   พร้อมมอบประกาศนียบัตร  
21.30 น.เป็นต้นไป กลับที่พักเพื่อพักผ่อน
วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2555 
06.30 - 7.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.30 - 9.40 น. ถึงสนามบิน เชียงใหม่
10.40 - 12.45 น. เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์