ประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำ 3R เงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  หรือ  อีสท์ วอเตอร์  ประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้าน 3R โครงการจัดการด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้แนวคิดในการนำนวัตกรรมการใช้ให้น้อยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน้ำ (Reduce)  การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือ นวัตกรรม 3R 
 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทีมละ 2-5 คน ได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 3R”  
 
ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถนำไปผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท 
 
เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อแผนงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.kmitlaward2012.com, www.eastwater.com ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555   
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2272-1600 ต่อ 2412 หรือ www.eastwater.com หรืออีเมลมาที่ angkana_pun@eastwater.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์