ห้องเรียนครูสุจิต ภิญโญศักดิ์ ภาคเรียนที่1/2555 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

รูปภาพของ chksuchit

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
- งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 21:30 น.

 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ
  - ส่งงานภายในวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 21.30 น.
  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21503
 • งานครั้งที่  2  ส่งภายในวันที่  10  กันยายน  2555  เวลา  23.00  น.
 • งานครั้งที่  2  ชอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ทุกคน  คะแนนเต็ม 10  คะแนน
 • -ให้นักเรียนออกแบบลายกระเบื้อง  คนละ  1  ภาพ 

  - โดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต  การเลื่อน  การสะท้อน  และการหมุน

  -  ตกแต่งภาพให้สวยงาม  ขนาดภาพ  100X100  พิกเซล

  -ส่งงานภายในวันที่  10  กันยายน  2555  เวลา  23.00  น.

  -  แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่  URL  อะไร  เช่น  http://www.thaigoodview.com/node/21503

  งานครั้งที่ 3

  งานครั้งที่ 4

  งานครั้งที่ 5

   

   

  รูปภาพของ chksuchit

  http://thaigoodview.com/node/141224

  ส่งงานการอบรม web  blog

  รูปภาพของ chksuchit

  ส่งงาน

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์