งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ ครูกานดา ทำนองดี

รูปภาพของ wmpkanda

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  วิชาคณิตศาสตร์ ครูกานดา ทำนองดี

ให้นักเรียนชั้นม.3/2 ทุกคน

  1.  ให้นักเรียนหาโจทย์ปัญหาอสมการ (5 คะแนน)
  2. พร้อมทั้งเขียนอสมการ (5 คะแนน)
ส่งด้วยนะจ้า!!!!!!!!!!!!!!!

กำหนดส่ง


      ส่งภายในวันที่   30 พฤศจิกายน 2555

ปากกา 2 เเท่ง แท่งละ10บาท ถ้าขายราคาเท่าไรให้ได้

ให้ได้กำไร100บาทขึ้นไป

5x-50>_100

ขวัญจิรา รัศมี

เเบงค์เเก่กว่ามอส5ปี อีก3ปีข้างหน้าทั้งสองมีอายุรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 20ปีจงหาว่ามอสมีอายุน้อวกว่ากี่ปี

x+3+(X+5+3)>_20

อภิสิทธิ์  ทองเผือก

ปุยฝ้ายอายุเเก่กว่านุ๊ก5ปีอีก3ปีทั้งสองคนมีอายุรวมกันไม่น้อยกว่า61ปี

จงหาว่านุ๊กมีน้อยกว่ากี่ปี

x+3+(x+5+3)>_61

นุชนาถ  โชติพรม  เลขที่5

สมุด 5 เล่ม เล่มละ 10  บาทถ้าขายราคาเม่าไรให้ได้กำไร 100 บาทขึ้นไป

5x-50>100

ปรีดามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งเขาใข้เงินสองในสามของที่เขามีอยู่ซื้อหนังสือแล้วซื้อขนมอีก8บาทปรากฏว่าเขายังมีเงินเหลืออยู่อีก35บาทเดิมเขามีอยู่เท่าไร
มีเงินอยู่ X บาท
ซื้อหนังสือ 2/3X บาท
ซื้อขนม 8 บาท
เหลือเงินอีก 35 บาท
จะได้ว่า เงินทั้งหมด X = 2/3X + 8 + 35 บาท
ย้ายข้างสมการที่ติดตัวแปรและค่าคงที่
จะได้ X - 2/3X = 43
1/3X = 43
X = 43 x 3 = 129

จะได้ว่า เดิมมีเงินอยู่ 129 บาท

วิภาวรรณ  ดวงใจ ม3/1 เลขที่6

www.goodil.com

แม่ซื้อปากกาลายจุดมา 50 ด้าม ราคาด้ามละ 12 บาท ถ้าจะขายไปทั้งหมดให้ได้กำไรรวมกันมากกว่า 120 บาท จะต้องขายในราคาอย่างต่ำด้ามละเท่าไร

เขียนเป็นอสมการได้ 50x - 600 >120

ด.ญ.ชลธิชา  แจ้งพูล เลขที่ 4 ม.3/1

นางสาว  อาภาวรรณ  ไสยอรรถ  เลขที่21...Surprised...?

โจทย์ปัญหา.....

 

วิธีทำ

ถ้าจะให้คุ้มค่าขนส่งโดยมะม่วงไม่ เสียหาย ต้องบรรจุมะม่วงให้

แต่ละลังมีน้ำหนักรวมกัน อย่างน้อยลังละ 19 กิโลกรัม

แต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

ดังนั้น เมื่อหัก ลังพลาสติกเปล่าแต่ละใบ หนัก 2.5 กิโลกรัม

จะเป็นน้ำหนัก ของมะม่วงที่ใส่ลงไป จะได้

19.00 - 2.5  =   16.5    กก.

25.00 - 2.5  =   22.5    กก.

เราให้ x แทน จำนวนลูก  ดังนั้นเราจะได้สมการ

เขียนเป็นอสมการคือ  55<_x<_75

 

 

 

 

ถ้าสองเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า 20 อยู่ไม่ถึง 6 จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนใดได้บ้าง

2x-20 < 6  Laughing

ด.ญ. สุพรรษา ชูบาล เลขที่ 10

ซื้อปากา 20 แท่ง แท่งละ 8 บาท จะต้องขายราคาแท่งละเท่าไรจึงจะได้กำไรมากว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาท

อสมการ  300 > x  > 200

เด็กหญิง  ณัฐชา  จันทสาร  เลขที่ 11 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์