กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2555 ครูประเทือง ใจแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รูปภาพของ prathueang.kk

คำสั่ง ให้นักเรียนส่งงานตามห้องของตนเอง โดยเลือกหัวข้องานในแต่ละเรื่อง แล้วเลือกแสดงความคิดเห็น พิมพ์ URL บล็อกของตนเอง ลงชื่อ นามสกุล เลขที่ ให้ครบถ้วน แล้วคลิกส่งความคิดเห็น

ห้องม.1/3

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ห้องม.1/4

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ห้องม.1/6

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ห้องม.1/7

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ห้องม.1/8

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ห้องม.1/10

     งานครั้งที่1 เรื่อง เว็บบล็อก
     งานครั้งที่2 เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลคำ
     งานครั้งที่3 เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
     งานครั้งที่4 เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนองาน

ส่งงานครั้งที่ 1 เรื่อง เห็ดหลินจือ ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/144087 

ด.ญ.วรรณวิษา ขันธสีมา ม.1/8 เลขที่ 28

1.จงบอกขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อกมาเ็ป็นข้อๆ

ตอบ 1.เข้าสู่ระบบ

2.กดสร้างเนื้อหา

3.กดที่คำว่าบล็อก

4.แล้วเขียนหัวข้องเรื่อง

5.เขียนข้อมูลลงไป

6.อ้างอิง

2.จงอธิบายประโยชน์ของเว็บบล็อกในการเรียนการสอน

ตอบ

1.ได้เนื้อหาที่จะใช้

2.ได้รู้การสร้างบล็อกสั่งงาน 

3.ได้รู้การสร้างบล็อกส่งงาน 

3.นักเรียนจะใช้เว็บบล็อกของตนเองในลักษณะใดบ้าง

ตอบ

1.ในการกรอกข้อมูลต่างๆ

2.การทำงานต่างๆส่งครู

3.ในการเรียน

4.การทันข่าวทันเหตุการณ์ 

4.จงบอกชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก มีเว็บไซต์ใดบ้าง 

ตอบ   www.thaigoodview
        www.blogger.com
        www.exteen.com
        www.mapandy.com
        www.buddythai.com
        www.imigg.com
        www.5iam.com
        www.blogprathai.com


        

ส่งงานครั้งที่1 การวาดท่าทางตัวการ์ตูน

http://www.thaigoodview.com/node/143625

ด.ญ. วิชยาพร ดอยกิ่ง ชั้น ม.1/8 เลขที่ 31

ส่งเว็บบล็อกครับ

http://www.thaigoodview.com/node/143958

ด.ช.ธวัชชัย ศรีสุพรรณทอง ม.1/8 เลขที่ 7

ส่งงานครั้งที่ 2 ค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/143951

ด.ญ. วิชยาพร ดอยกิ่ง ชั้นม.1/8 เลขที่ 31

รูปภาพของ nichamon

งานเว็บบล็อก

ด.ญ ณิชมน กิจสกุล ม.1/8 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/143954

 

รูปภาพของ nichamon

http://www.thaigoodview.com/node/143618

ด.ญ ณิชมน กิจสกุล ม.1/8 เลขที่44

ส่ง งาน

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/143841

ด.ช.นัทธพงศ์  กุณาปัน เลขที่ 26

.จงบอกขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อกมาเป็นข้อๆ

ตอบ 

1.ทำความรู้จักเว็บบล็อก

1.1 รู้ลักษณะของเว็บบล็อก

2.ขั้นตอนการสมัครใช้งาน

2.1 ตรวจความพร้อมก่อนสมัครงาน

2.2 เข้าไปยังลิงค์

2.3 กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัคร

3.การตั้งค่าให้เว็บบล็อกก่อนใช้งาน 

3.1 คลิกสมัครใช้บล็อก

3.2 หลังจากนั้น จะมีข้อความขึ้นว่า "สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

4.การ Login เข้าระบบ

4.1 กรอก Username และ password ของตัวเอง

4.2 จะพบกับหน้าจอ สำหรับปรับแก้ไขและปรับแต่งเว็บบล็อกของตัวเอง

5.เริ่มเขียนเรื่องราว

 


2.จงอธิบายประโยชน์ของเว็บบล็อกในการเรียนการสอน

ตอบ 

1.ได้เนื้อหาที่จะใช้

2.ได้รู้การสร้างบล็อกสั่งงาน 

3.ได้รู้การสร้างบล็อกส่งงาน 

 


3.นักเรียนจะใช้เว็บบล็อกของตนเองในลักษณะใดบ้าง

ตอบ 

1.ในการกรอกข้อมูลต่างๆ

2.การทำงานต่างๆส่งครู

3.ในการเรียน

4.การทันข่าวทันเหตุการณ์ 

 


4.จงบอกชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก มีเว็บไซต์ใดบ้าง 

ตอบ 

        www.thaigoodview
        www.blogger.com
        www.exteen.com
        www.mapandy.com
        www.buddythai.com
        www.imigg.com
        www.5iam.com
        www.blogprathai.com
        

 ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/143510

ด.ช.ธนภัทร  สายธรรม

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียนคุณครูประเทือง ที่เคารพ

ผมได้ทำลิ้งค์หน้าห้องเรียนออนไลน์ของคุณครู คือ  http://www.thaigoodview.com/node/143305 ไว้ให้แล้ว ดังนั้นคุณครูสามารถบอกเด็กของอาจารย์เข้าไปห้องของคุณครูได้ดังนี้

1. คลิกที่แบนเนอร์  โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรม บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางขวามือ ซึ่งปรากฏอยู่ทุกหน้า จะไเข้าไปที่ http://www.thaigoodview.com/node/1127

2. เลือกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จะเข้าไปที่ http://www.thaigoodview.com/node/142828

3. เลือกแบนเนอร์ชื่อคุณครู  ก็จะเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครู

หากมีอะไรสงสัยสอบถามได้ครับ

ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจใช้ไทยกู๊ดวิว หากมีคุณครูท่านอื่นต้องการใช้ แจ้งมาใด้นะครับ จะได้ทำลิ้งค์ไว้ให้ครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

http://www.thaigoodview.com/user/83133

 1. จงบอกขั้นตอนการสร้างเว็บบล็อกมาเป็นข้อๆ

ตอบ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อ เช่น www.thaigoodview.com

2. สมัครสมาชิก ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วนตามคำแนะนำ

3.การตั้งค่าเว็บบล็อกก่อนใช้งาน 

3.1 คลิกสมัครใช้บล็อก

3.2 หลังจากนั้น จะมีข้อความขึ้นว่า "สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

4.เข้าสู่ระบบ

 

การ Login เข้าระบบ

4.1 กรอก Username และ password ของตัวเอง

4.2 จะพบกับหน้าจอ สำหรับปรับแก้ไขและปรับแต่งเว็บบล็อกของตัวเอง

5.เริ่มเขียนเรื่องราว

 2.จงอธิบายประโยชน์ของเว็บบล็อกในการเรียนการสอน

ตอบ 

1.ได้รู้การสร้างบล็อก

2.เป็นที่เก็บบันทึกในเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องที่สนใจ เหมือน Diary ส่วนตัว

 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้อื่นที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า

4.ใช้ประโยชน์ทาง Internet ในการสื่อสาร ระหว่าง ติดต่อกับบุคคลอื่น

5.เป็นช่องทางการนำเสนอการเรียนการสอนของคุณครูกับนักเรียน

6.กรณีต้องทำรายงานส่งครู จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเสียค่ากระดาษ ค่าหมึก ค่าเย็บเล่มส่งครู

7.สามารถส่งงาน ทำงาน หรือ update ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

 

 3. นักเรียนจะใช้เว็บบล็อกของตนเองในลักษณะใดบ้าง

ตอบ 

1.เป็นไดอารีส่วนตัว

2.เป็นที่เก็บอัลบัมรููปภาพและClip VDO

3.บักทึกเรื่องราวที่น่าสนใจรอบๆด้านเก็บไว้เป็นเสมือนห้องสมุดประจำตัว

4.ทำรายงาน,โครงงาน ส่งครู

5.เป็นที่ติดต่อสื่อสารกับญาติๆและเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลกัน

4.จงบอกเว็บไซค์ที่ให้บริการเว็บบล็อกมีเว็บใดบ้าง

 ตอบ

1.www.thaigoodview.com

2.www.blogger.com

3.www.exteen.com

4.www.buddythai.com

5.www.blogprathai.com

6.www.idatablog.com

7.www.freeseoblogs.com

8.www.thailandspace.com

9.www.sabuyblog.com

10.www.my2blog.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์