กีฬาเทเบิลเทนนิส

งานที่ต้องส่ง 

งานชิ้น 1 ให้นักเรียนเลือกทักษะการเล่นกีฬาปิงปองมา 1 ทักษะ พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียด  (10  คะแนน)  

งานวิชาสุขศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ

1.  ให้นักเรียนหาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่ออาหารมา 10 ชนิด พร้อมคำแปล

2.นักเรียนคิดว่าอาหารมีความสำคัญอย่างไรบ้าง  ให้ตอบอย่างน้อย 10 บรรทัด