ห้องเรียนออนไลน์ ครูนันทา ตุ้มทอง โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ภาคเรียนที่ 1/2557

รูปภาพของ shpnunta

โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

ภาคเรียนที่ 1/2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

 

นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ออนไลน์ คนละ 1 เรื่อง ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 50 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
- รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
- ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page 
9. เนื้อหาที่จะจัดทำต้อง
- เป็นความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา
- ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เข้ามาอ่าน
- สามารถจัดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้
 
กำหนดส่งงาน 
- ส่งงานภายในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมคม 2557 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น    http://www.thaigoodview.com/node/143371
 
Embarassed เรื่องสำคัญ ที่นักเรียนต้องทำตามกฏหมาย

  นักเรียนที่ทำการบ้านส่งครู

โดยการสร้างบล็อก
กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูล
มาจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรจะนำมาจากหลายๆเว็บ
แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แล้วเขียนขึ้นมาใหม่
หากคัดลอกมาทั้งหมด
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง
ช่วยกันนะครับ
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ
ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์