Chaopraya Cruise (ล่องเรือเจ้าพระยา)

รูปภาพของ sss28753
วัดยานนาวา


   มาถึงวัดยานนาวากันแล้วค่ะ วัดยานนาวาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  ติดถนนเจริญกรุง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" เนื่องจาก
ชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน 
หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า "บ้านคอกควาย"
    

ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดคอกควายขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ ๑
ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป
 ทรงรำลึกถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏเรื่องราวใน เวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมาร ตอนพระเวสสันดรตรัสเรียกสองกุมารขึ้นจาก
สระบัวเพื่อพระราชทานให้ชูชก พระเวสสันดรทรงกล่าวเป็นคาถาอุปมาว่า พระบารมีทานทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญนั้นเปรียบ
เรือสำเภาใหญ่ที่พามนุษยชาติข้ามโอฆะสงสารไปสู่พระนิพพาน

ประกอบกับทรงมีพระราชดำริว่า ขณะนั้นเรือสำเภาจีนที่เดินทางค้าขายทางทะเลกำลังจะหมดสมัย เพราะเริ่มมีเรือกำปั่นต่อแบบฝรั่ง เข้ามาแทนที่ อนุชนรุ่นหลังคงจะรู้จักแต่เพียงชื่อ “สำเภาจีน” ด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งรอบคอบและกว้างไกลเช่นนี้จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯให้สร้างเจดีย์มีฐานเป็นเป็นเรือสำเภาจีน ขนาดเท่าและลักษณะเหมือนของจริงทุกประการ แล้วโปรดพระราชทานนามวัดว่า 
"วัดญาณนาวาราม" มีความหมายว่า ญาณอันเป็นพาหนะดุจดั่งสำเภาข้ามโอฆะสงสาร ต่อมาภายหลังชื่อจึงได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดยานนาวา”
  ที่มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อเดิม คือ วัดอันมีพาหนะดุจสำเภาในการที่จะนำพาเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอฆะสงสาร 

  ต่อมารูป พระสำเภาเจดีย์วัดยานนาวาได้กลายมาเป็นต้นแบบในการสร้าง พระสำเภากระจาดใหญ่ ในงานพระราชพิธีเทศน์มหาชาติ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ที่จัดขึ้นที่หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ มาตั้งแต่บัดนั้น


พระพรหมวชิรญาณ(ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

ตั้งอยู่>>>ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง เลขที่ ๔๐ ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

  โทรศัพท์:  ๐๒ ๖๗๒ ๓๒๑๖ แฟกส์ ๐๒ ๖๗๒ ๓๒๐๖
รูปภาพของ ssspoonsak
  • แจ้งส่งเรียบร้อย 5 คะแนน
  • หน้าแรกสวยงาม 5 คะแนน
  • เนื้อหา 5 หน้าแรกครบ 5 คะแนน
  • เนื้อหา 5 หน้าหลังครบ 5 คะแนน 
  • ความสวยงามเนื้อหาห้าหน้าแรก 5 คะแนน
  • ความสวยงามเนื้อหาห้าหน้าหลัง 5 คะแนน 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์