สสวท. รับสมัครครูและนักเรียนร่วมโครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่น

 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า   โครงการ GLOBE สสวท. รับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วม "โครงการสำรวจลมฟ้าอากาศท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน ปี 2556" โดยครูและนักเรียนที่สนใจและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการสำรวจลมฟ้าอากาศในท้องถิ่นเพื่องานวิจัยระดับนักเรียน โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทางด้านบรรยากาศระดับประเทศ และระดับโลก และได้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบของ สสวท. ในปี 2556
การอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 20 โรงเรียน ดังนี้ ภาคกลาง วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 จัดที่ สสวท. ภาคเหนือ วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556     จัดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  29-31 พฤษภาคม 2556 จัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
 
ผู้มีสิทธิสมัคร เป็นครูและตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเค้าโครงงานวิจัยเรื่องที่สนใจจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ  หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/globethailand/ หรือสอบถามที่เฟซบุ๊ค Globe Thailand www.facebook.com/globethailand.ipst?fref=ts

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์