งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak
งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2/2555 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 • ให้นักเรียนรวมกลุ่มไม่เกิน 8 คน ต่อกลุ่ม สร้างบล็อกของกลุ่มตนเอง เล่าเรื่องราว "แหล่งเรียนรู้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล"    
 • เล่าด้วยข้อความ คนละอย่าง 10 เพจ พร้อมรูปภาพหรือวิดีโอประกอบ แล้วนำมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน
 • อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • องค์ประกอบของเนื้อหาในแต่ละกลุ่ม มีดังนี้
  • หน้าแรก (Homepage) ทุกคนในกลุ่มต้องสร้างเหมือนกัน
  • เนื้อหา แบ่งเป็นตอนๆ ประมาณ 3-5 ตอน เช่น ประวัติความเป็นมา การเดินทาง สิ่งที่น่าสนใจ เป็นต้น
  • แหล่งอ้างอิง บอกที่มาของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ไปนำมาใส่ไว้ ยกเว้นรูปภาพหรือวิดีโอ ต้องอ้างอิงไว้ใต้รูปภาพหรือวิดีโอนั้น ดูวิธีการอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177
  • คณะผู้จัดทำ
 • องค์ประกอบในแต่ละหน้า มีดังนี้   
  • แบนเนอร์ เพื่อบอกว่าหน้านั้นคืออะไร
  • เมนูหลัก เพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าหลักของเนื้อหา เช่น หน้าแรก เนื้อหาเรื่องที่ 1 เนื้อหาเรื่องที่ 2 เนื้อหาเรื่องที่ 3 แหล่งอ้างอิง คณะผู้จัดทำ
  • เนื้อหา ประกอบด้วยข้อมูล รูปภาพหรือวิดีโอ
 • ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
  • ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  • ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานดังนี้
  • หน้าแรกเสร็จแล้วแจ้งส่ง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
  • งานก้าวหน้าร้อยละ 50 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
  • เสร็จทั้งโครงงาน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เวลา 05.30 น. 
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น แจ้งส่งค่ะ เนื้อหาหน้าแรกอยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21511
รูปภาพของ sss28472

เเ้จ้งส่งงานใหม่ค่ะ -////////////- Laughing 

http://www.thaigoodview.com/node/142997

จุฑามาส มั่งมี เลขที่ 12 ม.6/1 

รูปภาพของ sss28774

แจ้งส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143086

ถาวรีย์ ชูชัยวัฒนะกิจ เลขที่ 43 ม.6/1 

รูปภาพของ sss28777

แจ้งส่งค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/143087

ธิดารัตน์ วรคุรพิธี เลขที่ 45 ม.6/1 

รูปภาพของ sss30036

แจ้งส่งค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/137581

น.ส.กฤษ์มณีญา สงวนวิชัยกุล เลขที่46 ม.6/1

รูปภาพของ sss28519

แจ้งส่งค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/144198

ธันยพร ตันติสำเร็จวิทย์ เลขที่19

รูปภาพของ sss28519

แจ้งส่งค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/144198

ธันยพร ตันติสำเร็จวิทย์ เลขที่19

รูปภาพของ sss28537

แจ้งส่งค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/144196

น.ส.ธัญญนันทน์ ตันวัชรปาณี เลขที่21

รูปภาพของ sss28390

แจ้งส่งไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมแต่อาจารย์ไม่เม้นของหนู TT

เลยมาแจ้งส่งอีกรอบ

หน้าแรก http://www.thaigoodview.com/node/149402

หน้าโกดังหนู 3,5,6 http://www.thaigoodview.com/node/143036

ณัฐจิรากรณ์ ตั้งเจตสกาว ม.6/1 เลขที่ 2

รูปภาพของ sss28437

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/143117

น.ส.พสชนัน คนึงหมาย ม.6/1 เลขที่ 9 

รูปภาพของ sss28561

แจ้งส่งใหม่ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/143168

น.ส.ปัณณ์ริศา งามศิริวงศ์กุล ม.6/1 เลขที่ 25 

รูปภาพของ sss28409

ส่งใหม่ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/143139 

น.ส.กัญญารัตน์ ศิริผล ม.6/1 เลขที่ 4 เรื่องสยามสแควร์ค่ะ

รูปภาพของ sss28396

http://www.thaigoodview.com/node/143154

 

นส.ศรินภัสร์ ภวชัยยันต์ ม.6/1 เลขที่ 3 

รูปภาพของ sss28414

ส่งงาน 5 หน้าแรก

http://www.thaigoodview.com/node/149377 เป็นหน้าหลักเพจ 1หน้า

http://www.thaigoodview.com/node/143035 เนื้อหาในเพจ 4 หน้า

กับ 5 หน้าหลัง 

http://www.thaigoodview.com/node/149917 เนื้อหาอีก 4 หน้า

http://www.thaigoodview.com/node/149919 หน้าผู้จัดทำ  1 หน้า

 

ม 6/1 เลขที่5

รูปภาพของ sss28619

http://www.thaigoodview.com/node/134654?page=0%2C4 น.ส อินทุกานต์ ไชยกุล เลขที่ 33

รูปภาพของ sss28497

http://www.thaigoodview.com/node/146319 

ส่งงานล่าสุด เยาวนันท์  จงกลชูเดช เลขที่ 16 

รูปภาพของ sss28504

http://www.thaigoodview.com/node/143710  

 ส่งงานครั้งล่าสุดค่ะ 

 

รูปภาพของ sss28721

http://thaigoodview.com/node/143089

เจนจิรา แก้วประเสริฐ ม.6/1 เลขที่ 40

รูปภาพของ sss28617

http://www.thaigoodview.com/node/143090

ส่งอีกครั้งค่ะ
น.ส.บุษราภรณ์ พุฒตาล ม.6/1 เลขที่32

รูปภาพของ sss28619

 

http://www.thaigoodview.com/node/134654

น.ส.อินทุกานต์ ไชยกุล เลขที่ 33 ค่ะ

รูปภาพของ sss28615

ใหม่ no.31 http://www.thaigoodview.com/node/149403

รูปภาพของ sss28570

http://thaigoodview.com/node/142999 น.ส.ปิยพร แซ่อึ้ง ม.6/1 เลขที่ 26

รูปภาพของ sss28482

น.ส. ธวัลรัตน์ ชาติวรนันท์ ม.6/1 เลขที่ 14

http://thaigoodview.com/node/143011

รูปภาพของ sss28617

http://www.thaigoodview.com/node/143090

ชื่อ บุษราภรณ์ พุฒตาล ม.6/1  เลขที่ 32

รูปภาพของ sss28553

http://www.thaigoodview.com/node/143046 ส่งงาน

รูปภาพของ sss28519

no19   http://www.thaigoodview.com/node/144198

รูปภาพของ sss28537

no.21  http://www.thaigoodview.com/node/144196

รูปภาพของ sss28550

http://www.thaigoodview.com/node/149377

 แก้ไขแล้วนะคะมีลิ้ง

รูปภาพของ sss28578

ส่งงานหน้าแรกค่ะ

น.ส. ฮุดา ไตรทอง ม.6/1 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/142946

รูปภาพของ ssspoonsak

หมดเวลาแจ้งส่ง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss28428

หน้าแรกง้า -w-

ม.6/1 เลขที่ 8 

http://www.thaigoodview.com/node/143162

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • supatkul