ง30236 งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Sketchup)

รูปภาพของ pnckruuciap

จันทร์ 28-1-56 5/2 คาบที่ 6-7 ให้สร้างชุดรับแขกด้วยไม้
คนที่ขาดเรียนคือ วรัชญา ส่องแสง

ม. 5/2 ศิลป์ คำนวน
1. นายพีรพงษ์  ดีล้วน 2   
2. นายพงษ์เทพ  ชุมพล  6
3. นายณัฐวัชร์  พ่อค้า  8
4.  นายชัพวิชญ์  ศรีวิจารณ์  11
5. นายวัชร  คำเทพ  14
6. นายพีรพันธ์  ดีล้วน  9     วันที่  12 /11/55  แข่งดนตรี
7. นายธนาธิป  วิรุณศักดิ์  5
8. นางสาวสุรัชยา  สุวรรณธนรัชต์  40
9. นายพีรณัฏฐ์  หล่อบรรจง  13
10. นางสาวสุธิดา  กล่ินขจร  39
11. นางสาวเกตกนก  ศาสตร์ไขแสง  16
12. นางสาวอภิญญา  นานจัตุรัส  25
13. นางสาวพลอยพัชชา  ชยานนท์มาศสกุล  39
14. นางสาวชลธิชา  ฉลาดล้ำ  38
15. นางสาวนิธินันท์  สมเผือก 15
16. นางสาวน้ำทิพย์ อาระยากุล  18
17. นางสาวสิริลักษณ์  เกตุสิริ  46
18. นางสาวศิริลักษณ์  พิลึก  47
19. นางสาวสุดาวรรณ  ภาชาติ  35
20. นางสาวสุจิตภรณ์  ศรีระวีนนท์  31 วันที่ 12 /11/55 แข่งดนตรี
21.นางสาววรัชยา  ส่องแสง  วันที่ 12 /11/55   ขาด
22. นายธันยธร  ทองกล่ำ  1

ใบงานที่  1 

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. วิธีการเข้าใช้งาน  Google  SketchUp

 นางสาวสิริลักษณ์   เกตุศิริ  ม.5/2  เลขที่ 46  

 http://161.200.184.9/webelarning/elearning2553/5_Google_Sketch_Up/__5.html

รูปภาพของ pncploypatcha

http://www.thaigoodview.com/node/144239 

น.ส.พลอยพัชชา ชยานนท์มาศสกุล ม.5/2 เลขที่38

นางสาวศิริลักษณ์  พิลึก  ชั้นม.5/2  เลขที่ 47 

http://www.thaigoodview.com/node/144237#comment-157590

http://www.thaigoodview.com/node/144214

นางสาวสุทธิดา กลิ่นขจร เลขที่40 ม5/2

 

รูปภาพของ pncthanathip

http://www.thaigoodview.com/node/144235

นาย ธนาธิป วิรุณศักดิ์ ม.5/2 เลขที่ 5

รูปภาพของ pncnitinan somphuak

http://www.thaigoodview.com/node/144213

น.ส.นิธินันท์ สมเผือก เลขที่ 16 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/144227

นายชัพวิชญ์ ศรีวิจารณ์ เลขที่ 11 ม.5/2

รูปภาพของ pncpeerapongdeeluan

http://www.thaigoodview.com/node/144203

นาย พีรพงษ์ ดีล้วน ม.5/2  เลขที่2 

http://www.thaigoodview.com/node/144214

นางสาวสุทธิดา กลิ่นขจร เลขที่40 ชั้นม.5/2 

รูปภาพของ pncchonthichar

http://www.thaigoodview.com/node/144221

นางสาว ชลธิชา ฉลาดล้ำ ม.5/2 เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/144233 วัชร คำเทพ ชั้น5/2 เลขที่14

น.ส.สุจิตภรณ์ ศรีระวีนนท์ ม.5/2 เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/144212

รูปภาพของ pncketkanok

http://www.thaigoodview.com/node/144207

เกตกนก  ศาสตร์ไขแสง  ม.5/2  เลขที่17 

http://www.thaigoodview.com/node/144202

ณัฐวัชร์ พ่อค้า ม.5/2 เลขที่ 8

รูปภาพของ pncperanut

http://www.thaigoodview.com/node/144216 นาย พีรณัฏฐ์ หล่อบรรจง ม.5/2 เลขที่ 13

รูปภาพของ pncphongthep

นายพงษ์เทพ ชุมพล เลขที่ 6 5/2

http://thaigoodview.com/node/144206

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์