แบบทดสอบเรื่อง ประโยค (ตามแนวคิดใหม่)

รูปภาพของ chrprasert

                  แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
                    เรื่อง  ประโยคและหน้าที่ของประโยค


คำสั่ง  นักเรียนจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย  X  ในช่องที่ตรงกับคำตอบที่เลือกแล้วเพียงข้อเดียว

นักเรียนจงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  ๑  -  ๑๕
 ตอบข้อ  ๑  ถ้าเป็น “ประโยคสามัญ”
 ตอบข้อ  ๒  ถ้าเป็น “ประโยครวม”
 ตอบข้อ  ๓  ถ้าเป็น “ประโยคซ้อน”
 ตอบข้อ  ๔  ถ้าไม่เป็นประโยค
 ๑.  เรารักโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
 ๒.  ทุกวันเราต้องมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน
 ๓.  นักเรียนทุกคนขยันและตั้งใจเรียนมาก
 ๔.  ครูทุกคนสอนเก่งมาก
 ๕.  เพื่อน ๆ ทุกคนนั่งรถมาเรียนระยะทางไกล
 ๖.  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในโอกาสพิเศษ
 ๗.  ในวโรกาสฉลองครบรอบการครองราชย์สมบัติ  ๒๕  ปี
 ๘.  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 ๙.  วันที่  ๙  กันยายนเป็นวันสถาปนาโรงเรียนของเรา
 ๑๐.  ครูและนักเรียนทุกคนจะจัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี
 ๑๑.  เพื่อนบางคนบ้านอยู่ไกลแต่อยากมาเรียนที่ฉวางรัชดาภิเษก
 ๑๒.  เขารู้ว่า ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกสอนเก่ง
 ๑๓.  โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย
 ๑๔.  เราอยากบอกให้ทุกคนรู้
 ๑๕.  โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด

นักเรียนจงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  ๑๖  -  ๓๐
 ตอบข้อ  ๑  ถ้าเป็นประโยคบอกเล่า
 ตอบข้อ  ๒  ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ
 ตอบข้อ  ๓  ถ้าเป็นประโยคถาม
 ตอบข้อ  ๔  ถ้าเป็นประโยคคำสั่ง

๑๖.  เราไม่เคยเบื่อการหาความรู้
๑๗.  คุณอยากเรียนที่ฉวางรัชดาภิเษกด้วยไหม
๑๘.  คุณต้องขยันและตั้งใจเหมือนพวกเรา
๑๙.  ครูที่ฉวางรัชดาภิเษกใจดีทุกคน
๒๐.  ครูของเราไม่เคยดุด่าพวกเราเลย
๒๑.  โรงเรียนไหนก็ไม่มีครูอย่างนี้ใช่ไหม
๒๒.  อย่าไปเรียนที่อื่นเลยที่ ฉ.ร.ภ.นี้ดีที่สุดแล้ว
๒๓.  เราไม่เคยไปโรงเรียนสาย
๒๔.  ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก
๒๕.  นักเรียนทุกคนต้องไปโรงเรียน
๒๖.  วิชาภาษาไทยครูเก่งและใจดีมาก
๒๗.  ขอให้ตั้งใจเรียนเถิด
๒๘.  เธอเคยเบื่อวิชาภาษาไทยใช่ไหม
๒๙.  ที่ฉวางรัชดาภิเษกไม่เป็นอย่างนั้น
๓๐.  ห้ามไปเรียนที่อื่นนะ

จัดทำโดย นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน์ ร.ร.ฉวางร้ชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๐๘๙๘๗๒๘๔๙๒ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์