ห้องเรียนออนไลน์ครูกวิตา

รูปภาพของ srkkawita

 ด่วน ขอให้นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารทุกคน สมัครใช้งานบล็อก โดยใช้ Username นำหน้าเป็นภาษาอังกฤษ 3 ตัว คือ srk แล้วตามด้วยเลขประจำตัว เช่น srk12345 เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่สมัครไปแล้ว โดยใช้ตัวย่อเป็น swk ขอให้แจ้งเปลี่ยน เพราะไปซ้ำกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่เชียงราย การแจ้งเปลี่ยนให้ไปแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน ได้ที่ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน/เพิ่มพื้นที่เก็บภาพ แล้วครูพูนศักดิ์ ผู้ดูแลเว็บจะดำเนินการให้


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

งานครั้งที่ 1   งานครั้งที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

งานครั้งที่ 1     งานครั้งที่ 2   งานครั้งที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

งานครั้งที่ 1   งานครั้งที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

งานครั้งที่ 1

 

รูปภาพของ srk38990

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.ศวิตา โอษฐงาม เลขที่ 50 ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/150547

รูปภาพของ srk38990

 ส่งงานค่ะ ด.ญ.ศวิตา โอษฐงาม เลขที่ 50 ม.2/4

1.  อธิบายวิธีการเลือกข้อความในแต่ละแบบ

     ตอบ  การเลือกข้อความมีรูปแบบดังนี้

1.การเลือกข้อความโดยใช้เมาส์   คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้ จากนั้นลากตัวชี้ไปบนข้อความที่คุณต้องการเลือก

2.การเลือกข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์  กด CTRL+A

3.การเลือกข้อความในตำแหน่งที่ต่างกัน

1.เลือกบางข้อความหรือรายการในตาราง

2.กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกรายการหรือข้อความเพิ่มเติมใดๆในตารางที่คุณต้องการ

4.การเลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง  ให้คลิกแท็บ>>มุมมอง>>แล้วคลิกเค้าร่างในกลุ่มมุมมองเอกสาร

2.  อธิบายขั้นตอนในการคัดลอกข้อความและการเคลื่อนย้ายข้อความ

     ตอบ  การคัดลอกข้อความมีวิธีดังนี้

1.กำหนดพื้นที่ทำงาน

2.คลิกที่คำสั่ง แก้ไข (EDIT) > คัดลอก (COPY) หรือคลิกที่สัญรูป

3.คลิกที่พื้นที่ที่จะวางข้อมูล

4.คลิกที่คำสั่ง แก้ไข(EDIT) > วาง (PASTE) หรือคลิกที่สัญรูป

   การเคลื่อนย้ายข้อความมีดังนี้

1.กำหนดพื้นที่ทำงาน

2.คลิกที่คำสั่งแก้ไข (EDIT)>ตัด (CUT) หรือคลิกที่สัญรูป หรือ ใช้ปุ่ม Ctrl +X

3.คลิกที่พื้นที่ที่จะวางข้อมูล

4.คลิกที่คำสั่งแก้ไข(EDIT)>วาง(PASTE) หรือคลิกที่สัญรูป หรือใช้ปุ่มCtrl +V


3.  อธิบายขั้นตอนในการบันทึกงาน และบอกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้คำสั่ง Save และ Save as

      ตอบ Save   สำหรับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลจะมีขึ้นตอนดังนี้

1.คลิกที่ Menu File > Save หรือ กด Ctrl + S

2.กำหนดชื่อ และเลือกที่อยู่ปลายทางในการบันทึกข้อมูล เหมือนกับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอื่นๆ โดยทั่วไป แล้วคลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึก

Save  As เป็นการบันทึกงานแบบสำเนาใหม่ออกมาอีกชุดหนึ่งจากงานที่กำลังทำอยู่ โดยงานที่กำลังทำอยู่จะไม่ได้โดนบันทึกไปด้วยจนกว่าจะทำการบันทึก ( Save ) ตัวมันเอง


4.  ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการเปิดเอกสารเก่า

     ตอบ  1.คลิกเมนูแฟ้ม >> เปิด  จะปรากฏหน้าต่างตอบโต้ปรากฏขึ้นมา

2.คลิกเลือกที่จัดเก็บข้อมูล

3.คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ

4.คลิกที่ปุ่ม เปิด

แหล่งอ้างอิง: 

http://office.microsoft.com/th-th/word-help/HA010096402.aspx

ด.ช.ศิวกร ศรีไสว ม.2/2 เลชที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/149933

 ส่งงานครับ

เด็กชายศุภโชค วงศ์ไพเสริฐ ชั้นม.2/1 เลขที่ 31

  http://www.thaigoodview.com/node/149677

 

 

 

 

เด็กหญิงวนิดา    สุขอยู่  ม.2/2  เลขที่ 26

การท่องเที่ยว

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรธนบุรี 

ชื่อ เด็กหญิงวิชุลดา ดวงศรี เลขที่ 29 ม.2/2

การท่องเที่ยว

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรธนบุรี

 

รูปภาพของ swk387109

เด็กหญิงสุทธิกานต์  พันธ์ภูงา เลขที่ 35 ม.2/2

 

การท่องเที่ยว  

อาณาจักรอยุธยา  

อาณาจักรธนบุรี 

ขออภัยที่ส่ง ล่าช้าครับ

ของ

 

เด็กชายศิริวุทธิ์  เเสงจันทร์  เลขที่34  ชั้น ม.2/3 

 

http://www.thaigoodview.com/node/149390 

 

ด.ช.เกียรติศักดิ์ โล่สุวรรณ์ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/149182 

เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เหลี่ยมดี ม.2/3 เลขที่22

http://www.thaigoodview.com/node/149293

ส่งงาน

ด.ช.ศุภกิตติ์  นันตา  ม.2/3  เลขที่ 35 

http://www.thaigoodview.com/node/149286 

ส่งงาน 

ด.ช.สุทธิโชติ โชคอนันตทรัพย์ ม.2/3 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/149282 

ส่งงานครับ

ด.ช.ภูรินทร์   ตินานพ 2/3 เลขที่23

 
http://www.thaigoodview.com/node/149272

 

 

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงกมลชนก ผู้สมเก่า เลขที่ 1 ม. 2/3

http://www.thaigoodview.com/node/149263 

รูปภาพของ swk38748

ส่งงาน

เด็กชายวศิน  เป็นครบ ม.2/3 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/149176 

รูปภาพของ swk387099

ส่งงานครับ

เด็กชายศุภราษฎร์  บุญเลิศ  เลขที่ 34 ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/149160

รูปภาพของ srk386869

ส่งงานคะ

เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิศวงค์  ชั้นม.2/2  เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/149083

เด็กชายภานุวัฒน์    ขอมา   ชั้น ม2/2 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/149142

รูปภาพของ swk38712

 

 ส่งงานครับ

เด็กชายสุริยา  ภูมิสูง  เลขที่ 36  ม.2/2 

 http://www.thaigoodview.com/node/149140

เด็กหญิงวนิดา    สุขอยู่  ม.2/2  เลขที่  26

 http://www.thaigoodview.com/node/149082

รูปภาพของ srk38681

ส่งงานค่ะ

เขมนิภาส์ นิธิหิรัญวงษ์ 2/2 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/149081

ด.ช.ศิวกร ศรีไสว เลขที่ 32  http://www.thaigoodview.com/node/149080

เด็กชายภานุพงศ์  ตรงใจ ม.2/2 เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/149079

ส่งงาน เด็กหญิงภูษณิศา สมานสารกิจ เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/149075 

เด็กหญิงวิชุลดา     ดวงศรี เลขที่ 29 ม.2/2

 http://www.thaigoodview.com/node/149078

 

ส่งงาน 

เด็กชายพีรพงษ์  สอนส่งกลิ่น  เลขที่ 22

  http://www.thaigoodview.com/node/149077 

 

ส่งงาน  เด็กหญิงอัมพิกา   เสริมผล   เลขที่ 38

 http://www.thaigoodview.com/node/149074

 ด.ช.นนทนันท์๋  นวนงาม เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/149045

ส่งงานครับ

เด็กชายวรเมธ  แพ่งกุล ชั้นม.2/2 เลขที่27

http://thaigoodview.com/node/149061 

เด็กชายกนกพงศ์   วิเศษโวหาร ม.2/2 เลขที่ 1

 http://www.thaigoodview.com/node/149072

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์