ประกวด งานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมประกวด   งานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดงานเขียน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ๑. ประเด็นที่นำเสนอ   สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้อาวุโสของครอบครัว หรือของหมู่บ้าน ตลอดจนการสืบค้นข้อมูล เพื่อเล่าขานถึงตำนานในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรัก ความสามัคคี อย่างมีความสุข

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
         มีภูมิลำเนาอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

๓. รูปแบบงานเขียนและระดับที่เปิดรับสมัคร
     ๓.๑ เรียงความ แบ่งเป็น

o   ระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๑ - ๓ หน้ากระดาษ A๔

o   ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ความยาว ๒ – ๕ หน้ากระดาษ A๔

      ๓.๒ เรื่องสั้น รับสมัครในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔  

๔. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
              ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th โดยส่งใบสมัครและผลงานมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะดวก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา หรือส่งตรงมาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๐/๑ ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบถาม โทร. ๐๒–๔๒๒๘๘๒๘ หรือ โทร. ๐๗๔ – ๓๒๗๑๔๗

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์