งานกลุ่ม ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒

รูปภาพของ chrprasert

นักเรียนจงแบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คนแล้วทำรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ส่งครูทาง thaigoodveiw.com  ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๒๔.๐๐  น.
๑.  ประวัติโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
๒.  แนะนำโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
๓.  ประวัติอำเภอฉวาง
๔.  แนะนำอำเภอฉวาง
๕.  ประวัติพ่อท่านคล้าย
๖.  แนะนำเจดีย์ธาตุน้อย
๗.  แนะนำวัดวังม่วง
๘.  แนะนำแม่น้ำตาปี
๙.  แนะนำวัดหาดสูง
๑๐.  ประวัติพ่อท่านกลาย

เกณฑ์ในการให้คะแนน  (๓๐  คะแนน)
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา   ๑๐  คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ ๕  คะแนน
ภาพประกอบ ๕  คะแนน
ความสวยงาม ๕  คะแนน
การตรงต่อเวลา ๕  คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์