โปรดอ่านนโยบายสร้างสรรค์ กทม. ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

รูปภาพของ pornchokchai

โปรดอ่านนโยบายสร้างสรรค์ กทม. ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข
4 ได้ที่ http://sopon4.housingyellow.com ลองอ่านดูหน่อยนะครับ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครที่แท้

 

แถลงการ 1: ปัญหาเกาะรัตนโกสินทร์

แถลงการ 2: แนวทางการส่งเสริมจักรยานที่แท้จริง

แถลงการ 3: การแก้ไขปัญหาจราจรใจกลางเมือง

แถลงการ 4: การสร้างทางด่วนราชดำริ
และการปรับปรุงการจราจรทางน้ำ

แถลงการ 5: การสร้างรายได้ให้กรุงเทพมหานคร

แถลงการ 6: ประเด็นนโยบาย
กทม. ที่พึงทบทวน

แถลงการ 7: แนวทางการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

แถลงการ 8: โสภณ#4 ชูนโยบายเมืองชาญฉลาด

แถลงการ 9: แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของ
กทม.

แถลงการ 10: การใช้สนามหลวงและสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ

แถลงการ 11: สรุปนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

แถลงการ 12: การพัฒนาชุมชนแออัดและที่ดินใจกลางเมือง

แถลงการ 13: ธรรมาภิบาลในการบริหารกรุงเทพมหานคร

แถลงการ 14: ระบบรถไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา
กทม. พัฒนาชาติ

แถลงการ 15: สร้างจิตสำนึกนักเรียนนักศึกษาให้รับใช้ประชาชน

แถลงการ 16: แปลงเกาะรัตนโกสินทร์เป็นไนท์บาซาร์ที่สุดของโลก

แถลงการ 17: การพัฒนาที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
กทม.

แถลงการ 18: อาคาร กทม. 2 สูญมหาศาล แนะสร้างโมโนเรลเชื่อม

แถลงการ 19: เจอวิชามาร
โดนปิดเฟสบุค

แถลงการ 20: นโยบายผู้ว่าฯ
กทม. ต่อความหลากหลายทางเพศ

แถลงการ 21: การสร้างความสมานฉันท์กับผู้ว่าฯ
กทม.

แถลงการ 22: ผู้ว่าฯ กทม.
กับการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิม

แถลงการ 23: ผังเมืองกับการดับเพลิงในอาคารสูง

แถลงการ 24: ประชันวิสัยทัศน์ผู้ว่าฯ
กทม. เรื่องชุมชนเมือง

แถลงการ 25: แก้หนี้นอกระบบให้ถูกทาง

แถลงการ 26: “รื้อแต่ไม่ไล่
แฟลตดินแดง

แถลงการ 27: เว็บ ดร.โสภณ #4 ถูกปิดถาวร

แถลงการ 28: ลองดูวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองของผม

แถลงการ 29: เยี่ยมเสื้อเหลือง-แดงเพื่อความสมานฉันท์

แถลงการ 30: การผังเมืองที่ต้องแก้ไข

แถลงการ 31: นโยบายการเวนคืนที่เป็นธรรมของผม

แถลงการ 32: นโยบายจักรยานที่ทำได้จริง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai