กลุ่มตอบปัญหาITม. 4/3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่ม 3
1. นายศุภณัฐ  อ่อนศรี  เลขที่ 16 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
2. นายมานิต  ไตรรงค์ เลขที่ 37  (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
3. นายณศักต์ พงษ์ศรี  เลขที่ 38
4. นายคเณศ ค้ำชู  เลขที่ 32
5. นายกฤษฏา สุวรรณฉาย เลขที่ 20
6. นายจตุภัค จำปารัตน์ เลขที่ 36
7. นายณัฐพงศ์ ดำรงเสถียร  เลขที่ 34
8. นายธนวัฒน์ ลายทอง เลขที่ 12
9. นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข  เลขที่ 19
10.นายณัฐ ศาสนนันทน์ เลขที่ 7
11.นายธนกฤต ดวงสุวรรณกุล เลขที่ 25
12.นายกฤษณ์ณัฏฐนนท์ สุพรรณนพ เลขที่ 1
13.นายภานุวัฒน์ พงศ์ศรีเพียร เลขที่ 8
14.นายพฤกษ์ นิรันดร์รุ่งเรือง เลขที่ 39

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่ม 2
1. นายอริยพล ประเสริฐศิลป์  เลขที่ 4 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
2. นายธนเดชน์ แนวเพชร เลขที่ 30 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
3. นายณัฐฐนันท์ ยศจิตต์ เลขที่ 42
4. นายเสฏฐวุฒิ เมืองแก้ว เลขที่ 10
5. นายรฏณ ด่านกุล เลขที่ 11
6. นายจักรี สันติลินนท์  เลขที่ 14
7. นายอัครรัฐ  ไสเสริม  เลขที่ 6
8. นายภควัต งามจำรัส เลขที่ 40
9. นายธนากร  มุ่งนคร เลขที่ 13
10.นายปกป้อง นาคะพันธ์  เลขที่ 33
11.นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ เลขที่ 5
12.นายศิรธันย์ สิทธิธัญวัฒน์ เลขที่ 3
13.นายนิติธร กลิ่นขจร เลขที่ 18
14.นายพิชชากร โลหณุต เลขที่ 2

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 1
1. นายอนวัช กุศล  เลขที่ 35 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
2. นายปัณญวิชญ์  พละศูนย์  (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาIT)
3. นายธิติพล สิ้มชูวงศ์ เลขที่ 35 
4. นายชุติวัต ทองเสนา  เลขที่ 29
5. นายนวพรรษ ครางจันทึก เลขที่ 24
6. นายปฏิภาณ ฤาเดช เลขที่ 28
7. นายภาณุวัฒน์  วงษ์ยงน้อย เลขที่ 26
8. นายปรเมษฐ์ ชินจอหอ เลขที่ 27
9. นายกองทุน กฤษณสุวรรณ เลขที่ 22
10.นายนิติกร กาญจนพิมาย เลขที่ 41
11.นายสิทธิพงษ์ เถื่อนสันเทียะ เลขที่ 21
12.นายสุภเชษฐ์ เพ็ญเจริญ เลขที่ 17
13.นายจิรายุส ทองขุนวงศ์ เลขที่ 32
14.นายธนกฤต ภูวงศ์ เลขที่ 9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์