"กรุงเทพประกันชีวิตจัดโครงการ "มอบน้ำดื่มสะอาด"

Posted Image

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เดินหน้าโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” มอบเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยได้เริ่มนำร่องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาแห่งแรก


โดยในงานนี้ ร.ต.ต.อุรารัตน์ รัตนะ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี ผู้รับมอบเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข”  ได้กล่าวว่า น้ำที่โรงเรียนใช้นำมาจากแม่น้ำแควน้อย ซึ่งจะเอามาใช้ได้เพียงการเพาะปลูก ทำเกษตรกรรม ชำระร่างกายและทำความสะอาดสิ่งของเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อการกิน ดื่ม หรือ ทำอาหารได้ เพราะมีค่า PH หรือค่าที่ใช้แสดงความเป็นกรดและด่างของสารเคมีที่ละลายอยู่ในน้ำระดับ 8 ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ส่วนน้ำที่สะอาดที่สุดและสามารถนำมาใช้เพื่อ กิน ดื่ม ทำอาหาร จะเป็นน้ำฝนที่ทางโรงเรียนได้กักเก็บไว้ในช่วงฤดูฝน และต้องนำมากรองอีกครั้งก่อนใช้ โดยน้ำที่กักเก็บเอาไว้นอกจากนักเรียนและครูที่ใช้แล้ว ยังมีชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่น้ำน้อยที่ไม่มีอุปกรณ์เก็บน้ำได้เข้ามาใช้น้ำในโรงเรียนด้วย ซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้ง ปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำ ก็เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งเด็กนักเรียน ครู และชาวบ้านในชุมชน

 

Posted Image

ร.ต.ต.อุรารัตน์ รัตนะ ครูใหญ่ พร้อมน้องๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย

 

“ ปัญหาหลักๆคือน้ำไม่สะอาด จะเห็นได้จากการวัดค่า PH และจากการโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรของกรมอนามัย เรื่องความสะอาดของน้ำ และปัญหาน้ำไม่พอใช้  การที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำดื่ม และได้นำเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำมามอบให้ทางโรงเรียน ถือเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงชุมชนแห่งนี้ไปด้วย ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ”  ร.ต.ต.อุรารัตน์ กล่าว

 

 

Posted Imageด้าน นายวสุ   ไพศาลศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตัวแทนและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่าโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” เป็นการดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีเป้าหมายในการสร้างชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนก็เป็นหนึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว โครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” เป็นการมอบเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพราะน้ำสะอาดเป็นพื้นฐานประการหนึ่งของการมีสุขอนามัยที่ดี และการมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” ได้เริ่มนำร่องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี เป็นแห่งแรก และเป็นโครงการระยะยาวที่จะทำให้ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

นอกจากมอบน้ำดื่มสะอาดแล้ว ในวันงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ยังได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการออมและการเงิน ทำสมุดรายรับรายจ่าย เพื่อสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการป้องกันไข้มาลาเรียอีกด้วย

นับเป็นการสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มากกว่าให้ขยายไปถึงสังคมในวงกว้างจริงๆ

 

Posted Image

 

Posted Image

 

Posted Image

 

Posted Image

 

Posted Image

 

Posted Image

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์