การสื่อสาร

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


การสื่อสารและระบบเครือข่าย

(Communications and Networks)

      

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จากที่ทำงานหรือที่บ้าน เชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องยาก ผู้ใช้สามารถทำงานผ่านเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ในทุกสถานที่ การติดต่อสื่อสารถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับงานทางด้านธุรกิจ สามารถติดต่อกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายคนได้                ระบบสื่อสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการขนส่งข้อมูลผ่านสายสื่อสารจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถใช้ดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารสำหรับสถานที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งโครงข่ายโทรศัพท์ไปไม่ถึง เช่น พื้นที่กลางทะเล เกาะ หรือป่าลึก นอกจากนี้ยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับสายโทรคมนาคมหรือสายโทรศัพท์จากบ้านเพื่อเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสามารถส่งผ่านข้อมูลมายังเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ภายในองค์กรได้                ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีแบบไร้สายแทนการใช้สายเคเบิล เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและยังสามารถเล่นเกมแบบโต้ตอบกับบุคคลอื่นได้                ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรจะทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและผลกระทบจากการปฏิวัติระบบไร้สาย และยังควรทราบถึงส่วนประกอบของระบบสื่อสาร รวมถึงช่องทางสื่อสาร การเชื่อมต่อ การขนส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย และชนิดของเครือข่าย

 

สร้างโดย: 
นายคมกริช บุตรอุดม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์