โครงการสะพานเสียง เปิดรับเยาวชนที่สนใจร่วมเป็นยุวทูตสะพานเสียง

นายเกริกเกียรติ เทียมไสย์ ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม Unite Thailand ได้ร่วมกับโครงการสะพานเสียง ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานหลักคือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับสากล จึงได้วางแผนจัดทำโครงการยุวทูตสะพานเสียง เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกจะคำนึงถึงเรื่องประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความสนใจของผู้สมัคร โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกแต่งตั้งให้เป็นยุวทูตสะพานเสียง และได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในองค์กรภาคประชา สังคมที่ทางโครงการฯ ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากไอแอลโอและจากทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด พร้อมยังจะได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะการทำงานในระดับสากล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือค่ายผู้นำเยาวชนภายใต้โครงการสะพานเสียง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยหรือในชุนชนของตนเอง โดยยุวทูตสะพานเสียงจะได้รับการมอบหมายงานอาสาสมัครหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมในโครงการสะพานเสียง และต้องสามารถเข้าร่วมงานอาสาสมัครได้จำนวน 1-3 วันต่อสัปดาห์ โดยต้องสอดคล้องกับตารางเวลาเรียนและความพร้อมของเยาวชน

 

ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและค่าเดินทาง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองที่หลากหลายผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถส่งจดหมายและประวัติส่วนตัวมาได้ที่อีเมล์  ambassadors@saphansiang.org หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 051-1543868 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์