รับสมัครนักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษาหลายประเภท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนและขอรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถโูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่ นะครับ https://www.facebook.com/BiotechRMUTSV ตอนนี้รับสมัครนักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทย์-คณิต เข้าศึกษานะครับ ความพร้อมของที่นี่มีอะไรบ้าง 1. เรื่องสถานที่พัก จะมีหอพักนักศึกษา มีที่ออกกำลังกาย มีโรงยิม มีร้านสวัสดิการ มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ห้องฟิตเนส เป็นต้น 2. มีสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมือนมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วไป 3. มีบรรยากาศที่อบอุ่น คือพี่ดูแลน้อง และมีอาจารย์คอยดูแลลูกศิษย์ เป็นอย่างดี 4. มีการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ในระดับสากลและ เมื่อจบไปแล้ว สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงต่อไปได้ และ สามารถประกอบอาชีพได้หลายด้าน (รับรองไม่ตกงานชัว) 5. มีบุคคลากรทั้งทางด้านวิชาการและสนับสนุน นำทีมโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร (ประวัติอาจารย์ในเบื้องต้น http://stscholar.nstda.or.th/sis/most_scholar.php?StudentID=48000115) ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล (ประวัติอาจารย์ในเบื้องต้น http://stscholar.nstda.or.th/sis/most_scholar.php?StudentID=48000230 ) ดร.ธนิกานต์ ธรสินธุ์ ( สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of reading ประเทศอังกฤษ ) ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี เป็นต้น และนอกจากนีี้ยังมีคณาจารย์เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน ครับ 6. ค่าเล่าเรียน เหมือนส่วนหน่วยงานราชการทั่วไป ประมาณ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สมัครและขอรับคัดเลือกทุนด้วย สามารถเข้าไปศึกษาในรายละเอียดที่นี่ ครับ https://www.facebook.com/groups/263972107117989/ หรือติดต่อทางคราจารย์ ได้โดยตรง รายละเอียดของทุนการศึกษา แบ่งเป้นดังนี้ 1. ทุนสร้างนักเทคโนโลยีชีวภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมอบให้กับนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 ทุน และ มอบให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 2-3 ทุน 2. ทุนสำหรับช่วยงานวิจัยอาจารย์ ขึ้นอยู่กับโครงงานวิจัยของอาจารยืในแต่ละท่าน 3. ทุนอุดหนุนการศึกษาทั่วไป เช่น มูลนิะิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ทุนงบประมาณแผ่นดิน และอื่นๆ 4. ทุน กรอ กยศ สามารถดำเนินการได้ ครับ ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกประวัติในการเบื้องต้น แล้ว จะดำเนินการติดต่อไปอย่างใกล้ชิด ครับ สามารถกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ https://docs.google.com/forms/d/1kFob32raCrUbqNrjBMjhkUocMpczinvA03RviibFJSc/viewform มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย โทร 081-1432713 ผศ.ดร. ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล โทร 0824308651 ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ โทร 089-2535495 อาจารย์ อดุลย์สมาน สุขแก้ว (ศิษย์เก่า ) โทร 0842661740

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์