ทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียนไปกับเซ็นทรัลรีเทล


บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC)  มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กว่า 500 ทุน ในโครงการ Young Professional Retailer หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และโครงการ Maintenance Engineering หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
• ฟรี!! ค่าเล่าเรียน เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
• โอกาสในการฝึกงานพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 - 350 บาท ในบริษัทค้าปลีกที่มีชื่อเสียง เช่น ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S , ZEN ,Office Mate, Tops, Power Buy , Home Works , ไทวัสดุ และ Family Mart
• มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที*
• โอกาสในการเป็นผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก หรือผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา*
• ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
• ในกรณีที่ผู้รับทุนฯ ปฏิเสธการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด
   *ตำแหน่งงานที่ได้รับเป็นไปตามความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตามความเหมาะสม


 


โครงการ Young Professional Retailer หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช.*
• เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
• มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาดหรือ ธุรกิจค้าปลีก
• บุคลิกภาพดี รักงานบริการ (Service Mind) และสุขภาพแข็งแรง
*มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวณเท่านั้น


สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
กรุงเทพและปริมณฑล
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (กิ่งเพชร)
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ต่างจังหวัด
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาเขตพายัพ)
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 


โครงการ Maintenance Engineering หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา


คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 25 ปี
• สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต),ปวช.(สายช่างทุกสาขา)
• เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป
• สุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว


สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พระราม 7)


ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 15 ธันวาคม 2556
รอบที่ 2 : วันที่ 1 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
รอบที่ 3 : วันที่ 1 มีนาคม 2557 - 15 พฤษภาคม 2557


ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.centralsmartjobs.com

ช่องทางที่ 1 : สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น
ช่องทางที่ 2 : ยื่นใบสมัครกับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ที่
ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์  306 อาคาร เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Email : youngretailer@central.co.th
Fax : 02-1018120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
พี่ต่าย,พี่กอล์ฟ 09-0880-9604  หรือ 0-2101-8028-29 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -18.00 น.)
E-mail : youngretailer@central.co.th , Facebook.com/youngprofessionalretailer


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์