ทุนเอนเดเวอร์ จากรัฐบาลออสเตรเลีย


    รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นประจำทุกปีให้กับนักศึกษา นักวิจัย  และนักวิชาชีพที่มีความสามารถจากทั่วโลกให้เดินทางไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาระดับโลก หรือพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ ในประเทศออสเตรเลียโดยทุนการศึกษานี้มีการแข่งขันระดับนานาชาติ การมอบทุนพิจารณาจากความสามารถของผู้สมัคร


    ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์นั้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีความรู้ความสามารถชาวไทยและชาวออสเตรเลีย และสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ซึ่งจะดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องภายหลังจากผู้ที่ได้รับทุนเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว ทุนการศึกษานี้กระชับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยืนยาวระหว่างประเทสออสเตรเลียและประเทศไทย


    ผู้ที่ได้รับทุนในปีนี้จะเดินทางไปศึกษาหรือทำงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาเอก หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในหลากหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ การศึกษา สถาปัตยกรรม การแพทย์และสุขภาพ คณิตศาสตร์และกฎหมาย


    ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประจำปี 2558 จะเปิดรับสมัครต้นเดือนเมษายน 2557 และปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์