คำกริยาช่วย

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

คำกริยาช่วย (Auxiliary Verbs/Modal Verbs/helping Verbs)

คำกริยาช่วย ที่ใช้ช่วยในการสร้าง Tense มักจะไม่มีความหมาย แต่กริยาช่วยบางคำสามารถใช้เป็นกริยาแท้ได้
และจะมีความหมายในตัวเอง เช่น

is แปลว่า เป็น,อยู่,คือ... He is an engineer. (เขาเป็นวิศวกรคนหนึ่ง)

is จะไม่มีความหมาย... She is cooking. ( หล่อนกำลังปรุงอาหาร )

คำกริยาช่วย มีทั้งหมด 24 คำ

Verb to be ... is, am, are, was, were ใช้ประกอบ Continuous tense และ Passive Voice

Verb to do ... do, does, did .ใช้ช่วยสร้างประโยคคำถาม/ปฏิเสธ ใน Simple Tense

Verb to have ... have, has, had ใช้ประกอบ Perfect Tense

คำกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง มักจะตามด้วยคำกริยาแท้ช่องเดิมเสมอ

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์