การละเล่นของชาวไทยพวน

รูปภาพของ nuthip501

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ชาวไทยพวน หมายถึงชาวไทยเผ่าหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอพยพยมาตั้งหลักแหล่ง อยู่ในอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของตนเองในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ประเพณี  วัฒนธรรม พิธีกรรม   วิถีการดำเนินชีวิต  เช่น  การแต่งกาย   อาหารที่บริโภค และฝีมือในการทอผ้า และการละเล่นที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การละเล่นบางอย่างจัดให้ขึ้นในงานเทศกาลต่าง ๆ  เช่น เล่นในประเพณีกำฟ้า ในประเพณีใส่กระจาด การละลเนบางอย่างเป็นการละเล่นที่เด็ก ๆ ในปัจจุบัน ไม่ทราบหรือไม่มีการนำมาเล่นแล้ว ดังนั้นการละลเนในประเพณีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเผยแพร่ในช่วงชั้น ๆ ตามเทศกาลเป็นส่วนใหญ่ อันได้แก่

1.  การเต๊ะหม่าเบี้ย

2.  การเล่นนางกวัก

 

 

 

 

การเต๊ะหม่าเบี้ย

หม่าเบี้ย  เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวพวนบ้านหมี่และชาวพวนเขตอื่นมาแต่สมัยโบราณ  เล่นในงานบุญประเพณี  สงกรานต์  กำฟ้า  หรือในคืนมืดที่มีการลงข่วง  การลงข่วง  คือการที่หนุ่มสาวในหมู่บ้านเอางานในบ้านเช่น  ปั่นด้าย  ตำข้าว  เย็บผ้า  ผ่าฟืน  เป็นต้น  มาร่วมกันทำในตอนกลางคืน  โดยอาศัยแสงจากกองไฟที่บริเวณลานบ้าน  เป็นการนัดพบของหนุ่มสาวเมื่อเสร็จงานก็จะแข่งขันกันเตะหม่าเบี้ย  หนุ่มสาวก็จะส่งเสียงเอาใจช่วยฝ่ายของตนเป็นที่สนุกสนาน
หม่าเป็นภาษาพวนหมายถึงลูกหรือผล  ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานว่า  หมากเบี้ย  หมายถึง  วัตถุทรงกลมที่มีความแบนค่อนข้างหนาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ก้นครกที่ทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  4  นิ้ว  หนาประมาณ  3  นิ้ว 

สร้างโดย: 
คุณครูทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนปิยะบุตร์ ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์