ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 001-100

รูปภาพของ ssspoonsak
21. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การบวกลบระคน
ผู้จัดทำ นางสาวอินทิรา สอดศรี โทร 022118413
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17720
22. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง นิทานสอนใจ
ผู้จัดทำ ทิพย์มณี เลขาขำ โทร 022118413
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17677
23. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง กากับเหยือก
ผู้จัดทำ สุมาณี ทรัพย์จรูญวงศ์ โทร 0897717893
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17700
24. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ศัพท์วิทยาศาสตร์
ผู้จัดทำ นางสาวสุลมัย สุพรม โทร 022118413
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17653
25. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แสง เงา น้ำหนัก
ผู้จัดทำ อุทัย ชมเพลินใจ โทร 0819095974
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17697
26. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แผนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(เคมี)
ผู้จัดทำ นายพัฒนา ธรรมดี โทร 0850443298
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17690
27. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แบบฝึกหัดภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ผู้จัดทำ ครูจันทร์สุดา ไชยเสน โทร 02 2118413
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17679
28. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง Speak English out !
ผู้จัดทำ ภูสิน บุญญานันทชัย โทร 0840078172
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17623
29. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประเภทเครื่องมือเกษตร
ผู้จัดทำ นางสาวจารุวรรณ รุ่งสว่าง โทร 0852538594
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17675
30. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ชนิดของคำ
ผู้จัดทำ นางสาวเบญจวรรณ สิทธิวัจน์ โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17624
31. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประโยค
ผู้จัดทำ นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์ โทร 0818234626
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17721
32. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง Ave Maria Song
ผู้จัดทำ ภูสิน บุญญานันทชัย โทร 0840078172
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17565
33. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เหนือเกล้าฯ
ผู้จัดทำ ไพรินทร์ ผาสะคู โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17725
34. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เรียนรู้เรืองช้าง
ผู้จัดทำ สุรภี ทิพย์บรรจงสุข โทร 022118413
สาระวิชา กิจกรรมพัมนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17710
35. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ผู้จัดทำ นิธินันท์ มีทิศ โทร 0870859906
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17727
36. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง หลักการใช้ Grammar
ผู้จัดทำ นางสาวภาวิณี แสวงทรัพย์ โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17726
37. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ทิศ
ผู้จัดทำ นางสาวเยาวมาลย์ บุญข้าเหลือ โทร 085035958
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17541
38. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัดทำ นางสาวจิราพร ปั้นทอง โทร 0817229527
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17702
39. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ปัญหาอะไรเอ่ย
ผู้จัดทำ นางสาวกัญญา หวังตรงจิตร โทร 022118413
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17701
40. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วัตถุบนท้องฟ้า
ผู้จัดทำ มยุรี จริยารักษ์ โทร 0895254383
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17723
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลำดับที่84ขอเปลี่ยนผู้จัดทำค่ะ  จาก

thanyaporn

 

มาเป็น

กนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ลำดับที่ 247

ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก THE STAR  เป็น  THE EARTH ค่ะ  และขอเพิ่มเลข node เป็น 19213 ค่ะ  เนื่องจากครั้งนั้นไม่ได้ใส่ลงไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 77 ชื่อ วรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ขอเพิ่มเลขโนด 19136

และขอเปลี้ยนชื่อเรื่องจาก  โลกและดงดาว เป็น ดาวนพเคราะห์

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้า9ลำดับ169 ขอเพิ่มเลข node/18665

เนื่องจากไม่ได้เติมตั้งแต่ตอนแรก  ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 140 

node 18560 

ต้องการแก้ไข เรื่อง จับเข่า เล่าเรือง "ไตรยางค์" เปลี่ยนเป็น  จับเข่า  เล่าเรื่อง " ไตรยางศ์ "  เปลี่ยนจาก  ค์  เป็น ศ์

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลำดับที่ 164 หน้า 9

หนูจะขอเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad21

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หน้าที่ 9 ลำดับที่ 173 ขอเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำจาก

ทุติยาภรณ์ มีจันทร์ดี เป็น ศรีสวาสดิ์ บุนนาค  และเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18751

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18553

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 127 หน้า 7 จ. กรุงเทพมหานคร
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
ผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
และสาระวิชาเป็นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่127 หน้า 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
และชื่อผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่188 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากชื่อที่อยู่เป็นชื่อ กมลอร เดชประดิษฐ์

URL ใส่หมายเลขไปแล้วแต่ไม่ขึ้นหมายเลข

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/18851

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ username nuttida

อยู่ในลำดับที่ 153 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้ใส่ชื่อเรื่องว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

 แต่จะขอเปลี่ยนเป็นเรื่อง เชียงใหม่ แทนอ่ะค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่172.  ศรีสวาสดิ์ บุญนาค  แจ้ง node คือ 18664ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

     InnocentInnocentInnocent

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนูทำเรื่อง นิทานพื้นบ้าน

 

หนูจะขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

 

รูปภาพของ ssspoonsak

กรุณาบอกลำดับที่ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนุขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง นิทานอีสปเรื่องแมวที่อยากจะเป็นเจ้าสาว
อยุ่ในลำดับที่ 161 URL คือ http://www.thaigoodview.com/comment/reply/18549
เปลี่ยนมาเป็น เรื่อง กลอนสุภาพ นะค่ะ

แล้วต้องทำยังไงต่อไปบ้างหรอค่ะ
ช่วยตอบกลับมาทางเมลล์ tarn_vp@hotmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

*.*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์