ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 001-100

รูปภาพของ ssspoonsak
61. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง จากใจอาจารย์ทวี ชัยเจริญ
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17442
62. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง คำนำพิมพ์หนังสือครั้งที่1
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17441
63. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง คำนำพิมพ์หนังสือครั้งที่2
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17440
64. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอย สาทร 15 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ปรากฏการณ์โลกร้อน
ผู้จัดทำ นายนิธินันท์ มีทิศ โทร 3803704
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18069
65. โรงเรียน สตรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง พลังงานไฮโดรเจน
ผู้จัดทำ วัชรี ศรีทวีสินทรัพย์ โทร 0897629407
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18108
66. โรงเรียน หมู่บ้านเกาะโพธิ์
ที่อยู่ 22/3 ม.10 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
ชื่อเรื่อง การทำยาหม่องน้ำสมุนไพรเหงือกปลาหมอ
ผู้จัดทำ นายวรพล วรธงไชย โทร 0814702692
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18127
67. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรีสากล
ผู้จัดทำ นายนิพันธ์ วรรณเวช โทร 0891334395
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18268
68. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การประสมวงดนตรีสากล
ผู้จัดทำ นายนิพันธ์ วรรณเวช โทร 0891334395
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18269
69. โรงเรียน วัดสุทธิวราราม
ที่อยู่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง ประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ค31201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ผู้จัดทำ นางมนัสนันท์ ทองทา โทร 0865685556
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18256
70. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 (ดอนกุศล) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการ
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18277
71. โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ที่อยู่ 70 ม.2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
ชื่อเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ผู้จัดทำ ครูแสงอรุณ สง่าชาติ โทร 028141417
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
72. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
ชื่อเรื่อง ชนชาติไทย
ผู้จัดทำ ชาญชัย เปี่ยมชาคร โทร 0842110638
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18300
73. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
ชื่อเรื่อง ระบบย่อยอาหารและการย่อยสลายอาหาร
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0819283468
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18307
74. โรงเรียน สตรีรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย
ผู้จัดทำ วิยะดา ทองประดับ โทร 026762507
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
75. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง พื้นที่ผิว
ผู้จัดทำ บุญศรี จรรยาภรณ์พงษ์ โทร 022114476
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18318
76. โรงเรียน สตรีรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง ประเทศไทย
ผู้จัดทำ พยอม สุขสงค์ โทร 0824818259
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
77. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง โลกและดวงดาว
ผู้จัดทำ วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ โทร 080-2866814
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/19136
78. โรงเรียน สตรีศีสุริโยทัย
ที่อยู่ ถ.เจริญกรุง กทม.
ชื่อเรื่อง อากาศของฉัน
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/18446
79. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ
ผู้จัดทำ พลับพลึง สุขกมลพงษ์ โทร 0824818256
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18325
80. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ทุ่งวัดดอน สาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง พืช
ผู้จัดทำ ศิริวรรณ จิตราวุฒิพร โทร 0876888553
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18421
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลำดับที่84ขอเปลี่ยนผู้จัดทำค่ะ  จาก

thanyaporn

 

มาเป็น

กนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ลำดับที่ 247

ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก THE STAR  เป็น  THE EARTH ค่ะ  และขอเพิ่มเลข node เป็น 19213 ค่ะ  เนื่องจากครั้งนั้นไม่ได้ใส่ลงไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 77 ชื่อ วรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ขอเพิ่มเลขโนด 19136

และขอเปลี้ยนชื่อเรื่องจาก  โลกและดงดาว เป็น ดาวนพเคราะห์

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้า9ลำดับ169 ขอเพิ่มเลข node/18665

เนื่องจากไม่ได้เติมตั้งแต่ตอนแรก  ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 140 

node 18560 

ต้องการแก้ไข เรื่อง จับเข่า เล่าเรือง "ไตรยางค์" เปลี่ยนเป็น  จับเข่า  เล่าเรื่อง " ไตรยางศ์ "  เปลี่ยนจาก  ค์  เป็น ศ์

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลำดับที่ 164 หน้า 9

หนูจะขอเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad21

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หน้าที่ 9 ลำดับที่ 173 ขอเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำจาก

ทุติยาภรณ์ มีจันทร์ดี เป็น ศรีสวาสดิ์ บุนนาค  และเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18751

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18553

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 127 หน้า 7 จ. กรุงเทพมหานคร
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
ผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
และสาระวิชาเป็นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่127 หน้า 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
และชื่อผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่188 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากชื่อที่อยู่เป็นชื่อ กมลอร เดชประดิษฐ์

URL ใส่หมายเลขไปแล้วแต่ไม่ขึ้นหมายเลข

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/18851

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ username nuttida

อยู่ในลำดับที่ 153 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้ใส่ชื่อเรื่องว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

 แต่จะขอเปลี่ยนเป็นเรื่อง เชียงใหม่ แทนอ่ะค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่172.  ศรีสวาสดิ์ บุญนาค  แจ้ง node คือ 18664ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

     InnocentInnocentInnocent

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนูทำเรื่อง นิทานพื้นบ้าน

 

หนูจะขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

 

รูปภาพของ ssspoonsak

กรุณาบอกลำดับที่ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนุขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง นิทานอีสปเรื่องแมวที่อยากจะเป็นเจ้าสาว
อยุ่ในลำดับที่ 161 URL คือ http://www.thaigoodview.com/comment/reply/18549
เปลี่ยนมาเป็น เรื่อง กลอนสุภาพ นะค่ะ

แล้วต้องทำยังไงต่อไปบ้างหรอค่ะ
ช่วยตอบกลับมาทางเมลล์ tarn_vp@hotmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

*.*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์