ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สมุทรปราการ

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สมุทรปราการ

1. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อเรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ชำนิ โทร 08-1560-4836
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/15545
2. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อเรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์
ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ชำนิ โทร 08-1560-4836
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
3. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ผู้จัดทำ นางสาวชุติมา ชำนิ โทร 08-1560-4836
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
4. โรงเรียน บางพลีราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ 154 หมู่8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
ชื่อเรื่อง Filling Crossword
ผู้จัดทำ นางอรชร   กลิ่นจันทร์ โทร 0850204101
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17029
5. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489 ถนนสุขุมวิท  ต.ปากน้ำ  อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ
ชื่อเรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม excell
ผู้จัดทำ นางสุปราณี จินตวร โทร 0891254777
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17102
6. โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ 51 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ชื่อเรื่อง เรียนรู้หนังสืออ้างอิง
ผู้จัดทำ ศิริลักษณ์ ทิมา โทร 0851521584
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17253
7. โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ 51 หมู่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ชื่อเรื่อง อินเตอร์เน็ต
ผู้จัดทำ นางสาวชุลีกร พินธิระ โทร 0817732577
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17311
8. โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ
ที่อยู่ 489  ถนนสุขุมวิท  ต. ปากน้ำ  อ. เมืองฯ  จ. สมุทรปราการ 10270
ชื่อเรื่อง มารู้จัก MSWLOGO
ผู้จัดทำ นางวริณทร แสงเย็นยิ่ง โทร 0818643890
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17325
9. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
10. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
11. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
12. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
13. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
14. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
15. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
16. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
20. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์