ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.อุบลราชธานี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.อุบลราชธานี

1. โรงเรียน น้ำยืนวิทยา
ที่อยู่ อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง ทดสอบ
ผู้จัดทำ นางสาวเขมิกา กุลาศรี โทร 08-7256-9923
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/15670
2. โรงเรียน น้ำยืนวิทยา
ที่อยู่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
ชื่อเรื่อง หน่วยรับข้อมูล
ผู้จัดทำ นางสาวเขมิกา กุลาศรี โทร 087256993
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16397
3. โรงเรียน น้ำยืนวิทยา
ที่อยู่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
ชื่อเรื่อง หน่วยความจำรอง
ผู้จัดทำ นางสาวเขมิกา กุลาศรี โทร 087256993
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16390
4. โรงเรียน น้ำยืนวิทยา
ที่อยู่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
ชื่อเรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางสาวเขมิกา กุลาศรี โทร 087256993
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16269
5. โรงเรียน อาเวมารีอา
ที่อยู่ 512  ถ.พรหมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อเรื่อง E-Book ง่ายนิดเดียว
ผู้จัดทำ นายวีระชน  ไพสาทย์ โทร 0867250059
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17980
6. โรงเรียน อาเวมารีอา
ที่อยู่ 512  ถ.พรหมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อเรื่อง การใช้งานไฟล์ ISO
ผู้จัดทำ นายวีระชน  ไพสาทย์ โทร 0867250059
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17982
7. โรงเรียน โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ที่อยู่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง การประดิษฐ์ที่รองแก้วหรรษา
ผู้จัดทำ นางกาญจนา มั่นกิจ โทร 045496030
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18028
8. โรงเรียน อาเวมารีอา
ที่อยู่ 512  ถ.พรหมราช ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000
ชื่อเรื่อง Retouch ง่ายๆ..ได้งานใน 5 นาที
ผู้จัดทำ นายวีระชน  ไพสาทย์ โทร 0867250059
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18036
9. โรงเรียน อาเวมารีอา
ที่อยู่ 512 ถ.พรหมราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบสำหรับสลักลายกระจก
ผู้จัดทำ นายวีระชน ไพสาทย์ โทร 0867250059
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18100
10. โรงเรียน บ้านโพนเมืองมะทัน
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนเมืองมะทัน  ตำบลหนองเหล่า  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34140
ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะ
ผู้จัดทำ นายพีระศักดิ์  ทะรารัมย์ โทร 0878757237
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18102
11. โรงเรียน เยาวเรศศึกษา
ที่อยู่ 161  ถนนพโลชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นายอุเทน  พุ่มจันทร์ โทร 0817903394
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18991
12. โรงเรียน บ้านโนนจานหนองแสง
ที่อยู่ หมู่ 3  ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
ผู้จัดทำ นางเรวดี จันดอนแดง โทร 0834651944
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18599
13. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
14. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
15. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์