ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สุรินทร์

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สุรินทร์

1. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง บทเรียนเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาอังกฤษ
ผู้จัดทำ นายมงคล คลังมนตรี โทร 08-1955-2617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16406
2. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "way Back into Love"
ผู้จัดทำ นายมงคล คลังมนตรี โทร 0819552617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16478
3. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง สุภาษิตภาษาอังกฤษ-สุภาษิตภาษาไทย
ผู้จัดทำ นายมงคล คลังมนตรี โทร 0819552617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16648
4. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "Before I fall in love"
ผู้จัดทำ นายมงคล  คลังมนตรี โทร 0819552617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16909
5. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ที่อยู่ อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง การอัพโหลด (Upload)หรือพับบลิช (Publish)เว็บเพจสู่โลกอินเตอร์เนต์ด้วยโปรแกรม FTP
ผู้จัดทำ นายมนัด  เทศทอง โทร 0851054540
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18038
6. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ที่อยู่ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
ชื่อเรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทะเลด้วยสีน้ำ
ผู้จัดทำ นายสุธี แดงงาม โทร 044590387
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18060
7. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ที่อยู่ ต.พระแก้ว อ.สังขะ  จ.สุรินทร์  32150
ชื่อเรื่อง หลักในการหาลิมิตของฟังก์ชั่น
ผู้จัดทำ นางสุพิชฌาย์ เทศทอง โทร 0851054540
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18094
8. โรงเรียน เทพอุดมวิทยา
ที่อยู่ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective)
ผู้จัดทำ นายนรินทร์  อนงค์ชัย โทร 0873779581
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18208
9. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
10. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์