แบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีทั้งหมด   ๑๐  เล่ม  ดังนี้

๑) แบบฝึกทักษะเล่มที่   ๑  มาตราแม่กน ที่มีพยัญชนะ ญ ณ เป็นตัวสะกด

๒) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๒  มาตราแม่กน ที่มีพยัญชนะ  ร เป็นตัวสะกด

๓) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๓  มาตราแม่กน ที่มีพยัญชนะ  ล เป็นตัวสะกด

๔) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๔  มาตราแม่กก ที่มีพยัญชนะ กร ข ค ฆ เป็นตัวสะกด

๕) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๕  มาตราแม่กบ ที่มีพยัญชนะ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด

๖)  แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๖  มาตราแม่กด ที่มีพยัญชนะ จ ช ฐ ฒ เป็นตัวสะกด๗) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๗  มาตราแม่กด ที่มีพยัญชนะ ต  เป็นตัวสะกด

๘) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๘   มาตราแม่กด ที่มีพยัญชนะ ถ ท ธ เป็นตัวสะกด

๙) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๙    มาตราแม่กด ที่มีพยัญชนะ ศ ส เป็นตัวสะกด

๑๐) แบบฝึกทักษะเล่มที่  ๑๐ มาตราแม่กด ที่มีพยัญชนะ  ษ  เป็นตัวสะกด

เข้าไปชมผลงานได้ที่ http://natteeict.blogspot.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์