ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สระบุรี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สระบุรี 

1. โรงเรียน ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ที่อยู่ 114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ชื่อเรื่อง การวางแผนครอบครัว
ผู้จัดทำ ครูจิราภรณ์  สุคันธิภัติ โทร 0867579096
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17648
2. โรงเรียน วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ที่อยู่ ตำบลกุดนกเปล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000
ชื่อเรื่อง ไม้มะขามข้างบ้านฉัน
ผู้จัดทำ ศิริลักษณ์  แจ่มจบ โทร 0818513298
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17457
3. โรงเรียน วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
ผู้จัดทำ ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ โทร 0841663523
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18236
4. โรงเรียน สองคอนวิทยาคม
ที่อยู่ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ชื่อเรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้จัดทำ น.ส.นันท์นภัส ชะฎาจิตร โทร 0891165150
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/19324
5. โรงเรียน วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ที่อยู่ ต.กุดนกเปล้า  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
ชื่อเรื่อง นกคุ้มมารุมเรียกทรัพย์
ผู้จัดทำ ศิริลักษณ์  แจ่มจบ โทร 0818513298
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17984
6. โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ชำผักแพว อฬแก่งคอย จ.สระบุรี
ชื่อเรื่อง ประเพณีตักบาตรดอกไม้
ผู้จัดทำ นางสาคร  อินธิราช โทร 0867542008
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18282
7. โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18118
ชื่อเรื่อง ความรู้เรื่องยา
ผู้จัดทำ นางสาคร  อินธิราช โทร 0867542008
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18283
8. โรงเรียน วัดสุนทริกาวาส
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18118
ชื่อเรื่อง สิ่งเสพติด
ผู้จัดทำ นางสาคร  อินธิราช โทร 0867542008
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18284
9. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ที่อยู่ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดทำ นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด โทร 0839089568
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18338
10. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
11. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
12. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
13. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
14. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
15. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
16. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
20. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์