ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ตาก

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ตาก

1. โรงเรียน สรรพวิทยาคม
ที่อยู่ ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก
ชื่อเรื่อง สมุนไพรในแม่สอด
ผู้จัดทำ นาย ธนวัฒน์ ไสปา โทร 0875217845
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
2. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ชื่อเรื่อง ทบทวนคำสั่งและตัวอย่างโปรแกรม MSWLogo
ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร อ่อนแก้ว โทร 0812804566
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17227
3. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ ถนนท่าเรือ  อ.เมือง   จ.ตาก
ชื่อเรื่อง รู้จักผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
ผู้จัดทำ นางผานิต เพียรมาก โทร 0818864597
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17240
4. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ชื่อเรื่อง สร้างงานกราฟิก ด้วย Photoshop 7.0
ผู้จัดทำ นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ โทร 0897054361
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17320
5. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ชื่อเรื่อง สร้างงานด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8.0
ผู้จัดทำ นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ โทร 0897054361
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17322
6. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ชื่อเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Dreamweaver 8
ผู้จัดทำ นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ โทร 0897054361
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17205
7. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
8. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
9. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
10. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
11. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
12. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
13. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
14. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
15. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
16. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
20. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์