การสลายสารอาหารระดับเซลล์

ไกลโคลิซิส

ไกลโคลิซิสเกิดในส่วนไซโทพลาสซึม (cytoplasm) หรือไซโทซอล (cytosol) ของเซลล์ เป็นขั้นตอนการสลายน้ำตาลกลูโคสที่มีคาร์บอน 6 อะตอม (C6) ไปเป็นกรดไพรูวิก (pyruvic acid) หรือไพรูเวท (pyruvate) ที่มีคาร์บอน 3 อะตอม (C3) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมีทั้งหมด 10 ขั้นตอน มีเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ เข้ามาช่วยเร่งปฏิกิริยา กระบวนการไกลโคลิซิสสามารถสรุปเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ได้ 3 ขั้นตอน คือ

     ขั้นตอนที่ 1  น้ำตาลกลูโคส 1 โมเลกุล จะถูกสลายไปเป็นน้ำตาลฟรักโทส 1,6 บิสฟอสเฟต (fructose1,6-bisphosphate) 

                     ในขั้นนี้จะมีการใช้ ATP 2 โมเลกุล มาเติมหมู่ฟอสเฟต (P) ให้กับน้ำตาลกลูโคส ได้เป็นน้ำตาล

                     fructose 1,6-bisphosphate 

     ขั้นตอนที่ 2  น้ำตาล fructose1,6-bisphosphate ถูกเปลี่ยนไปเป็น glyceraldehyde-3-phosphate และ dihydroxyacetate

                     phosphate ซึ่งสารตัวนี้ไม่เสถียรจะถูกเปลี่ยนเป็น glyceraldehyde-3-phosphate หรือเรียกว่า PGAL 

                     (phosphoglyceraldehyde) ทำให้ได้ PGAL 2 โมเลกุล  

     ขั้นตอนที่ 3  PGAL 2 โมเลกุลจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนจนได้เป็นกรดไพรูวิก (pyruvic acid) หรือไพรูเวท (pyruvate) 2

                     โมเลกุล ซึ่งในขั้นตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการสร้าง ATP ทั้งหมด 4 โมเลกุล และมีการสูญเสียอิเล็กตรอนทั้ง

                     หมด 4 อิเล็กตรอน โดยมี NAD+ ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนเก็บไว้ในรูป NADH เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการถ่าย

                     ทอดอิเล็กตรอนต่อไป 

ขั้นตอนไกลโคลิซิส

ภาพที่ 3 ขั้นตอนไกลโคลิซิส

สรุปผลผลิตทีไ่ด้จากขั้นตอนไกลโคลิซิส

สรุปไกลโคลิซิส


  ปรับปรุงมาจาก : http://porpax.bio.miami.edu/~cmallery/150/makeatp/sumgly.jpg

สรุปสมการไกลโคลิซิส  glucose + 2ADP + 2Pi--------> 2pyruvate + 2ATP

  NAD+ = Nicotinamide adenine dinucleotide
เป็นโคเอนไซม์ (coenzyme) ที่พบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (oxidizing qgent) ที่อยู่ในรูป NAD+  

                                            NAD+   +  2e- + 2H+ ---->    NADH   + H+
                                        oxidized                               reduced

สร้างโดย: 
ครูปราโมทย์ ทองเนียม

ขอเฉลยหน่อยครับ

 

เฉลยข้อสอบอยู่ตรงไหนคะ

ขอบคุณครับ

เฉลยแบบฝึกหัดตรงไหนค่ะบอกที 

ดีคัฟ   ผมชื่อ เต้ คัฟ  ตอบกลับด้วย

ช่วยได้เยอะเลย ขอบคุนค่ะ Laughing

เข้าใจง่ายดี ขอบคุณค่ะWink

thank คร่ัะ  

เรื่องนี้มันยากนะ จิงจิง

ไม่อยากหรอ

เข้าใจง่ายดีครับ

เเล้วเฉลยล่ะ
อยู่ไหนคับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์